Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Armoede bestrijden

In de reeks Debat in de Stad, Grote Kerk Dordrecht over actuele maatschappelijke thema’s is op maandag 18 september 2017 een stadsdebat over: Armoede & De Maatschappij: Hoe kan armoede worden bestreden?

Gastspreker is Roeland van Geuns, lector Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam. Steeds meer mensen leven in armoede. Ook in ons land. Roeland heeft veel onderzoeken gedaan en zich verdiept in de situatie van mensen die in armoede leven. Veel hulpprogramma’s sluiten niet aan op de mensen die ervan gebruik maken, omdat armoede iets doet met mensen (ook in de hersens) waardoor zij niet goed in staat zijn de juist keuzes te maken en goed te reageren op de veelal rationele aanpak. Veel meer aandacht moet er zijn voor preventie en voor het gedrag. Riet Duykers (voorzitter de Buitenwacht en Platform tegen de Armoede Drechtsteden) en Ton Wulfert (secretaris Platform tegen de Armoede en Stichting Urgente Noden Drechtsteden) gaan in op de praktijksituatie in Dordrecht. Er zijn stands van Bibliotheek Aanzet, Repair café en LETS Ruilwinkel. Gespreksleider is Kim Bruggeman. Harpiste Leonieke de Kleer, Locaties is Trinitatiskapel, Vriesestraat 20-22. Aanvang 20:00 toegang is vrij.

 

Nieuws van dordtcentraal.

Actueel

Yulius verlaat Kasperspad en Overkampweg

DORDRECHT – Zorginstelling Yulius sluit de komende jaren haar zorgvoorzieningen aan het Kasperspad en de Overkampweg. Volgens de instelling kan steeds meer psychiatrische zorg thuis of in de directe omgeving worden gegeven. De ggz-teams in de wijk worden daarom uitgebreid. De opname van mensen met ernstige psychiatrische klachten uit de regio wordt geconcentreerd in Sliedrecht en Barendrecht. De vrijkomende gebouwen in Dordrecht maken plaats voor woningbouw. Omdat het college van B&W voorziet dat de ontwikkeling aan het Kasperspad bijdraagt aan een beter leefklimaat in de buurt, wil het een financiële bijdrage leveren aan de plannen van Yulius.

Actueel

GroenLinks Dordrecht pleit voor terugkeer Culturele Raad

DORDRECHT – Deze week is het vijftig jaar geleden dat in Dordrecht de eerste gemeentelijke Culturele Raad van Nederland werd opgericht. Een mooi moment om dit platform voor bewoners en professionals uit de kunst- en cultuursector, dat in 1983 werd opgeheven, nieuw leven in te blazen, vindt GroenLinks in Dordrecht. En hoog nodig ook, zegt lijsttrekker Kitty Kruger. Lees waarom in de woensdageditie van Dordt Centraal.

Actueel

Goede ideeën voor Ode aan Synode

Welke Dordtse vereniging, organisatie of onderneming organiseert hét evenement over identiteit, gastvrijheid of taal? Deze week is de laatste mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor Ode aan Synode.