Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Antroposofische opvang, Ouders&CO

COKD Kinderopvang start in februari met het eerste antroposofische kinderdagverblijf in het centrum van Dordrecht. Werken vanuit het antroposofisch mensbeeld en zoveel mogelijk gebruikmaken van natuurlijke materialen. Daar draait het om bij kinderdagverblijf Villa Speelmaatjes. En dat niet alleen, ook de peuteropvang gaat in maart van start in Dordrecht centrum.

Biologische producten

Het speelgoed is van hout of textiel en de kinderen spelen met materialen uit het dagelijks leven. Het eten is voornamelijk biologisch en er worden biologische luiers gebruikt. De antroposofische gedachtegang staat centraal.

Dagritme

Door kinderen een steeds terugkerend dagritme te bieden, wordt houvast en herkenning gecreëerd. Rust, ritme en herhaling zijn daarin belangrijk. Het dagritme bestaat vooral uit eenvoudige activiteiten als samen de tafel dekken, zingen, vertellen en buiten spelen. Villa Speelmaatjes wil het kind het alledaagse leven laten beleven waardoor hij of zij kan leren in een sfeer van rust en regelmaat. Elk kind bepaalt daarin zijn eigen tempo. Kinderen van verschillende leeftijden spelen samen, helpen elkaar en leren van elkaar. Respect voor elkaar en voor alles om je heen. 2 maart tussen 10.00-16.00 zal er een opendag zijn, iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen.

Opstap naar de basisschool

Een goede voorbereiding op de basisschool is belangrijk. Ontwikkelen in een veilige, vertrouwde omgeving door te spelen met andere kinderen verkleint de stap naar de basisschool. In de nieuw te starten peuteropvang op locatie Riedijkshaven voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar wordt gewerkt met thema’s. De peuteropvang werkt met het VVE-programma Piramide (Voor- en Vroegschoolse Educatie). De getrainde pedagogisch medewerkers stimuleren hen spelenderwijs in de taal- en denkontwikkeling. Maar er is ook aandacht voor de ontwikkeling van creativiteit en persoonlijkheid.

Ouders&CO(KD)

Ouders die elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Terwijl de peuters kunnen spelen bij de peuteropvang wisselen ouders tips uit en praten over opvoeding en ontwikkelingen. Iedere maandag van 9.00 tot 11.00 uur is Ouders&CO(KD) geopend op de Noorderstraat 37 (locatie Riedijkshaven).

Regelmatig staan themabijeenkomsten op de agenda over gezonde voeding, omgaan met pesten of andere relevante opvoedkwesties. Hierbij is vaak een gastspreker of (opvoed)deskundige aanwezig.

Voor meer informatie over deze nieuwe ontwikkelingen: www.cokd.nl. Er is direct plaats voor kinderen bij zowel de peuteropvang als de antroposofische opvang. Maandag 29 februari zal er een inloop ochtend zijn. Iedereen is tussen 9.00-11.00 van harte welkom om kennis te maken en een kopje koffie of thee te drinken.

 

Over COKD Kinderopvang

COKD Kinderopvang is met zo’n 100 medewerkers op 10 locaties één van de grootste non-profit kinderopvangorganisaties in Dordrecht en de Hoeksche Waard. COKD biedt hoogwaardige dag- en buitenschoolse kinderopvang en is in daarin toonaangevend in Dordrecht en de Hoeksche Waard. COKD biedt, samen met ouders en partners, een verantwoord opvoedingsmilieu waarbij het kind zich thuis voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Het is van groot belang dat kinderen een veilige, vertrouwde, uitnodigende, zorgzame omgeving en structuur aangeboden krijgen.

Wij zijn onderdeel van Stichting SWKGroep. Een toonaangevende onderneming in kinderopvang, buurtwerk en zorg in Nederland. De SWKGroep biedt ons bestuurlijke en bedrijfskundige ondersteuning. Vanuit haar visie ontwikkelt de SWKGroep eigentijdse concepten voor oplossingen in kinderopvang, onderwijs, zorg en welzijn. En brengt deze in de praktijk. De werkwijze is innovatief, kostenefficiënt, sociaal én gericht op kwaliteit en samenwerking. Wij investeren in eigen kracht! Door het delen van elkaars kennis, ervaring en netwerk. Hierdoor kunnen wij ons met alle aandacht richten op de opvang van het kind.

COKD Kinderopvang

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.