Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Armoede bestrijden

In de reeks Debat in de Stad, Grote Kerk Dordrecht over actuele maatschappelijke thema’s is op maandag 18 september 2017 een stadsdebat over: Armoede & De Maatschappij: Hoe kan armoede worden bestreden?

Gastspreker is Roeland van Geuns, lector Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam. Steeds meer mensen leven in armoede. Ook in ons land. Roeland heeft veel onderzoeken gedaan en zich verdiept in de situatie van mensen die in armoede leven. Veel hulpprogramma’s sluiten niet aan op de mensen die ervan gebruik maken, omdat armoede iets doet met mensen (ook in de hersens) waardoor zij niet goed in staat zijn de juist keuzes te maken en goed te reageren op de veelal rationele aanpak. Veel meer aandacht moet er zijn voor preventie en voor het gedrag. Riet Duykers (voorzitter de Buitenwacht en Platform tegen de Armoede Drechtsteden) en Ton Wulfert (secretaris Platform tegen de Armoede en Stichting Urgente Noden Drechtsteden) gaan in op de praktijksituatie in Dordrecht. Er zijn stands van Bibliotheek Aanzet, Repair café en LETS Ruilwinkel. Gespreksleider is Kim Bruggeman. Harpiste Leonieke de Kleer, Locaties is Trinitatiskapel, Vriesestraat 20-22. Aanvang 20:00 toegang is vrij.

 

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.