Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Begroting Dordrecht 2021

Begroting 2021
Om sterk uit de huidige crisis te komen blijft Dordrecht investeren in een betere toekomst. Dat is de belangrijkste boodschap van het college in de begroting voor 2021. Het college wil blijven investeren in een sterker en veerkrachtiger Dordrecht. Het houdt daarbij vast aan de koers die is uitgezet richting Dordrecht 2030, met een groei richting 140.000 inwoners. Het college doet dat wel met een nieuwe blik, vanwege de gevolgen van de coronacrisis voor bewoners, ondernemers en instellingen in de stad. Zoals financiele onzekerheid, waar de gemeente ook zelf mee te maken heeft.

 

De coronacrisis maakt duidelijk hoe snel omstandigheden kunnen veranderen. Dat vraagt om een weerbare en wendbare stad. De gemeente Dordrecht helpt Dordtenaren zoveel mogelijk om door deze tijd te komen. Daarnaast blijft het college inzetten op werk. Het creeren van nieuwe banen in onze stad geeft inwoners de kans om weer aan de slag te kunnen. Het DistriPark Dordrecht levert daar een grote bijdrage aan.

 

Aantrekkelijke stad
Dordrecht blijft ook investeren in de aantrekkelijkheid van de stad. Zo is voor cultuur extra geld vrijgemaakt. Ook is er geld opzij gezet om komend jaar het WK Shorttrack in de Sportboulevard te organiseren. Het college vindt investeren in de aantrekkingskracht van Dordrecht cruciaal. ”We willen Dordtenaren aan de stad binden en nieuwe mensen naar de stad trekken. Er verrijzen dan ook volop nieuwe woningen en er liggen nog meer plannen klaar om uit te voeren. In 2021 moeten we die verzilveren.”

 

Zorgzame stad
Het college blijft inzetten op preventie om problemen vroeg te signaleren en mensen te helpen bij het oplossen ervan. Het aan het werk helpen van mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering vraagt blijvende aandacht, zeker in de huidige economische situatie.

 

Investeringen voor de toekomst
De Enecogelden en de Regiodeal, met daarin een forse Rijksbijdrage gebruikt de gemeente voor grote investeringen in het Dordrecht van de toekomst. Daarbij werken we samen met partners in de stad en regio. Vooral in de Spoorzone liggen mooie kansen om de stad verder te versterken.

 

Uitvoering
Voor de campus Leerpark, het Gezondheidspark en de parkzijde van het station komen al plannen tot uitvoer. Ook de ontwikkeling van de omgeving Spuiboulevard volgt stap voor stap. Door de parkeergarage Spuihaven uit te breiden kan de garage Veemarkt op termijn verdwijnen en wordt de weg vrijgemaakt voor de ontwikkeling van Huis van Stad en Regio. En daarmee komt ruimte vrij voor de bouw van honderden woningen in dit gebied tussen binnenstad en station.

Klik hier om naar de website te gaan van Begroting 2021 Dordrecht.

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.