Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

BILLBOARDS IN ONEINDIG LAAGLAND 

EINDE VAN HET WERELDBEROEMDE HOLLANDSE CULTUURLANDSCHAP?

Onder leiding van de vermaarde landschapsarchitect Adriaan Geuze organiseert de Vereniging Oud-Dordrecht op donderdag 7 november in de
Augustijnenkerk een meet-up. Geuze is kritisch op de huidige omgang met het buitengebied: de billboards, bedrijventerreinen en economisch gebouwde buitenwijken. Wat ziet hij, gezien de uitdagingen van de nabije toekomst, als oplossing?

Bevolkingsgroei, trek naar de stad en toenemende mobiliteit leiden tot een simpel gegeven: alleen al rondom de Drechtsteden moeten 50.000 woningen worden bijgebouwd. En daarbij hoort ook nog infrastructuur: wegen, scholen, supermarkten.

Dit overweldigende getal roept de vraag op hoe waardevol het buitengebied nog is. Voor binnensteden is historisch besef wel doorgedrongen; met monumentenlijsten en beschermde stadsgezichten. Maar zou niet ook het omringende gebied bij uitstek als historisch cultuurlandschap moeten gelden? In Holland zijn stad en land vanouds verbonden: onderdeel van hetzelfde ‘systeem’ van vaarten, rivieren, dijken en polders. Dit unieke landschap, met een geheel eigen en wereldberoemd signatuur zit diep verweven in het Nederlandse zelfbeeld. Mag de vraag worden gesteld in hoeverre behoud van dit landschap in de toekomst houdbaar is? En zal de grens tussen stad en buitengebied niet simpelweg vervagen?

Aan de hand van plannen rondom de inrichting van de Staart of het Veerplein – waar water, stad en land elkaar raken – legt Geuze
onconventionele oplossingen op tafel, en nieuwe manieren van denken. Op zoek naar een nieuwe ‘receptuur’ voor Dordrecht grijpt hij terug op traditie. In nieuwbouw geldt de oude stad als uitgangspunt: de schoonheid, menselijke maat, de steegjes, het baksteen en de alom
tegenwoordige aanwezigheid van water. Volgens Geuze blijft hiermee de kern van het Hollandse landschap bewaard: de relatie tussen stad, land en water. Dordrecht verdient een heropleving, en haar bewoners een gevoel van geworteldheid. Historicisme? Onhaalbaar? Geen open natuur, groen of recreatiegebied?

Tijdens de meet-up is veel ruimte voor actieve discussie met het publiek. Ook respondenten uit de cultuursector, (landschaps)architectuur en politiek zijn uitgenodigd.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Vereniging Oud-Dordrecht, in samenwerking met Biesboschcentrum Dordrecht.

Plaats: Augustijnenkerk, Voorstraat 216, Dordrecht
Datum: donderdag 7 november 2019
Tijd: Inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur
Vrije toegang, voor leden én niet-leden

ADRIAAN GEUZE (1960) is geboren Dordtenaar en internationaal geroemd landschapsarchitect. Met zijn bureau West 8 werkt hij wereldwijd aan projecten op het gebied van stedenbouw, landschap en infrastructuur. (http://www.west8.com/projects/). Daarnaast is Geuze buitengewoon hoogleraar in Wageningen.

 

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.