Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

‘Bloemrijk Dordrecht’ gaat van start

Bloemenlinten maken Dordrecht biodiverser.

Dinsdag 11 juni gaat het project ‘Bloemrijk Dordrecht’ officieel van start. Door het inzaaien van bermen met bloemenzaad wil de Gemeente Dordrecht meer biodiversiteit creëren op het Eiland van Dordrecht. De bijen- en andere insecten lokkende bloemenlinten komen in bermen in het overgangsgebied tussen de stad en het land, maar ook in de bebouwde kom. De wethouders Marco Stam (Ruimtelijke Kwaliteit) en Rinette Reynvaan (Cultuur en Toerisme) geven het officiële startsein door zelf met een tractor een stuk berm langs de Baanhoekweg in te zaaien.

Het bloemrijker maken van Dordrecht levert een bijdrage aan de biodiversiteit: meer vlinders, bijen en andere insecten. En het maakt het gebied ook vanuit een recreatief oogpunt interessanter. Wie geniet er niet van de aanblik van een bloemenzee? Meer beleving van het groen dus. ‘Bloemrijk Dordrecht’ is een gezamenlijk project van de Gemeente Dordrecht, agrarische natuurvereniging BoerEnGroen en de Uitvoeringscoalitie Waterdriehoek. BoerEnGroen heeft op eigen initiatief al diverse akkerranden op het Eiland van Dordrecht bloemrijker gemaakt. Nu willen de samenwerkende partners ook andere plekken biodiverser maken.

Ecologische verbindingen 
De bloemen- en bijenlinten worden ingezaaid op vier locaties: het fietspad langs het treinspoor, de zone langs de N3, de Baanhoekweg en de Provincialeweg. Hier sluiten de bloemenlinten goed aan op bestaande groenstructuren en recreatieve gebieden, zoals Nationaal Park De Biesbosch. En tegelijkertijd zorgen ze voor een ecologische verbinding tussen de stad Dordrecht en het buitengebied. In totaal gaat het om een oppervlakte van dertigduizend vierkante meter die wordt ingezaaid. In volgende jaren volgen meer locaties.

Zaaien en anders beheren
Bij de keuze van het zaaizaad is gekeken naar mengsels van meerjarige plantensoorten die van oorsprong op de betreffende plekken voorkwamen. Deze keuze is het beste voor een blijvende biodiversiteit. Met ‘Bloemrijk Dordrecht’ geven we invulling aan een groot aantal aanbevelingen over beter insectenbeheer. Met het zaad van de meerjarige planten worden ook 1-jarigen meegezaaid. Zo is er al meteen in het eerste jaar een mooi resultaat. De bedoeling is dat het project ‘Bloemrijk Dordrecht’ over meerdere jaren zal lopen.

Kosten
De eenmalige kosten van het project bedragen in 2019 ongeveer vijfenveertigduizend euro. De Uitvoeringscoalitie Waterdriehoek draagt de helft van de kosten bij. De Provincie Zuid-Holland heeft dit budget beschikbaar gesteld. De Gemeente Dordrecht neemt de andere helft en de structurele kosten voor haar rekening.

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.