Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Burgemeester Wouter Kolff bezoekt de Spuiweg

Burgemeester Wouter Kolff bezocht de Spuiweg, wat één van de geprioriteerde aandachtsgebieden in Dordrecht is wat betreft het tegengaan van overlast. Ook bezocht burgemeester Wouter Kolff inloophuis De Hoop, waar verslaafd of dak- en thuislozen terecht kunnen.

Burgemeester Kolff schrijft over zijn bezoek op zijn Facebookpagina:

”Vanmiddag bezocht ik de Spuiweg, één van de geprioriteerde aandachtsgebieden in Dordrecht voor wat betreft het tegengaan van overlast. Verder bezocht ik inloophuis De Hoop, waar mensen die verslaafd of dak- en thuisloos zijn terecht kunnen. Hier zijn tientallen geweldige vrijwilligers actief. Ook bezocht ik het Diakonaal Aandachtscentrum waar andere sociaal kwetsbare mensen terecht kunnen. Ook hier veel zorgzame vrijwilligers!

Vervolgens bezocht ik het Leger Des Heils Korps Dordrecht! waar ook veel kwetsbare, zorgmijdende mensen terecht kunnen. Hier worden overdag activiteiten georganiseerd en wordt aan dak- en thuislozen ‘s avonds onderdak geboden.

Ik bezocht coffeeshop ‘t Geeltje en aansluitend de beheergroep Kasperspad, een aantal jaar geleden opgericht om buurtbewoners beter te betrekken bij de aanpak van overlast en een betere ingang bij professionals te bieden. Ook ontmoette ik actieve bewoners die een aantal jaar geleden de Vlindertuin inrichtten.

Tot slot had ik een goed gesprek met de mensen van de Kerngroep en Handhavingsteam die zich buigen over de beste oplossingen op maat voor ernstig overlastgevende personen en groepen in de stad.

Goed om te zien dat de afgelopen jaren al zoveel is bereikt op dit gebied. In sommige gebieden en ten aanzien van sommige personen blijft intensieve inzet echter nodig om Dordrecht zo veilig en leefbaar mogelijk te houden.”

Meer weten?

Meer weten over veiligheid in Dordrecht. Er is heel veel informatie te vinden op www.dordtveilig.nl.

       

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.