Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

College voornemens om huurreductie te geven aan horeca, cultuur en sport in Dordrecht

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om huurreductie te geven aan zowel horecaondernemers die gemeentelijke vastgoed huren, als op grootschalig cultureel -recreatieve accommodaties als de Sportboulevard, Energiehuis, Schouwburg Kunstmin en het Nationaal Onderwijsmuseum. Ook hoeven de Dordtse ondernemers dit jaar niet te betalen voor het plaatsen van terrassen en winkeluitstallingen op de gemeentegrond. Het college wil hiermee een compensatie geven op de vaste lasten van ondernemers en instellingen die door de corona maatregelen geen of amper omzet konden draaien. Dit voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad bij de Bestuursrapportage.

De gemeente heeft de afgelopen maanden een aantal maatregelen genomen die ondernemers en instellingen helpen in hun directe liquiditeitsproblemen door uitstel van betalingen te verlenen. Het college heeft besloen om de mogelijkheid voor uitstel van lokale belastingen en huur met 3 maanden te verlengen tot 1 september. Daarnaast heeft het college nu ook een voorstel gedaan aan de gemeenteraad om de precario op terrassen en winkeluitstallingen dit jaar niet in rekening te brengen. Wethouder Maarten Burggraaf (economische zaken en financien) over de aanvullende tegemoetkoming: ”We staan schouder aan schouder met onze Dordtse ondernemers en geven hen die ongekend hard zijn getroffen in de eerste maanden van de corona maatregelen wat financiele lucht door te compenseren in hun vaste lasten richting de gemeente. Dankzij het steunakkoord tussen retail en vastgoed kunnen ook andere getroffen ondernemers financiele verlichting verwachten, daar reken ik wel op in Dordrecht.”

De reductie voor de horecaondernemers sluit aan op de periode van 15 maart tot 1 juni waarop ze verplicht vanwege overheidsmaatregelen gesloten zijn. Vanaf 1 juni bestaat er een rijksregeling voor vaste lasten compensatie waarmee getroffen ondernemers op weg worden geholpen. Met de reductie van de precariobelasting wil het college de horecaondernemers wat ondersteunen bij de veel lager dan gebruikelijke terrasomzet.

Sport en Cultuur

Ook voor sport en cultuur zijn deze aanvullende maatregelen hard nodig. ”We zien dat deze sectoren het zwaar hebben en echt hulp nodig hebben,” ziet ook wethouder Marco Stam (sport en openbare ruimte). Specifiek voor sport en cultuur gaat het rijk waarschijnlijk gemeenten een compensatie verlenen van de periode maart t/m mei: ”Culturele en recreatieve voorzieningen zijn van essentieel belang voor Dordrecht. Met deze aanvullende reductie hopen we huurders wat ruimte te geven,” aldus wethouder Piet Sleeking (cultuur, toerisme en ruimtelijke ordening).

 

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.