Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Doe mee-onderzoek VN-verdrag handicap

De Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissie (NVRR) onderzocht voor de Rekenkamercommissie Dordrecht de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor personen met een beperking. Dordrecht is daarmee één van een veertigtal rekenkamer(commissie)s die deel heeft genomen aan het onderzoek.

Belangrijke rol voor gemeenten
Gemeenten zijn er voor al hun burgers. Iedereen moet de diensten van een gemeente kunnen gebruiken. In de praktijk blijkt soms toch dat de toegankelijkheid van de dienstverlening voor mensen met een lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke of psychische beperking belemmeringen oplevert.

Koploper
Het rapport concludeert dat Dordrecht als koplopergemeente al een heel eind op weg is met haar inclusiebeleid. Zo heeft de gemeente in haar beleid opgenomen dat bij ieder voorstel wordt beschreven hoe dit bijdraagt aan inclusiviteit. Daarnaast heeft Dordrecht veel aandacht voor toegankelijkheid in de publieke ruimte. De NVRR concludeert dat deze bewustwording vooral intern gericht is en doet de aanbeveling om hier als gemeente meer op te sturen bij externe partijen.

Sociaal domein
Er is zeer recent een nieuwe integrale visie op het sociaal domein voor de samenwerking Drechtsteden gepubliceerd. Met deze visie (die niet is meegenomen in het onderzoek van de NVRR), loopt de gemeente Dordrecht haar achterstand in die de NVRR in haar rapport opmerkt als het gaat om verwijzing naar inclusiebeleid op het gebied van Jeugd. In de nieuwe visie wordt ook verwezen naar het VN-verdrag handicap.

Meer weten?
Bekijk het gehele onderzoek op de website van de gemeente Dordrecht.

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.