Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Dordrecht op weg naar echte fietsstad

Dordrecht moet een echte fietsstad worden. Daarom blijft het college investeren in fietsveiligheid, -comfort en doorstroming. In het uitvoeringsprogramma fietsnota ‘Dordt Fietst Verder!’ 2020-2022 staan concrete maatregelen om fietsknelpunten in de stad aan te pakken, zoals de Krispijnseweg, Brouwersdijk en de Patersweg. Het college vraagt de raad hier € 1,8 miljoen voor beschikbaar te stellen.

Steeds meer Dordtenaren pakken de fiets. Dat blijkt uit de cijfers: het aandeel van de fiets in het verkeer is de afgelopen jaren gestegen van 21% naar 27%. Dit blijft de gemeente stimuleren. De ambitie is dat in 2024 30% van de verkeersbewegingen in Dordrecht op de fiets gebeurt. Meer fietsen is niet alleen gezond en leuk, maar ook belangrijk om de stad in de toekomst bereikbaar te houden. Het verkeer in de stad zal namelijk toenemen, door de duizenden extra woningen die er in Dordrecht bij komen en de grootschalige werkzaamheden aan onder meer de N3. Daarom wil het college blijven investeren in ‘de fiets’.

Waaraan wordt het geld besteed?
Het college stelt de raad voor tussen 2020 en 2022 in ieder geval de volgende verbeteringen uit te voeren:

– Krispijnseweg
De Krispijnseweg is een drukke fietsroute en vormt een belangrijke schakel in het Dordtse fietsnetwerk. De weg gaat in 2022 in onderhoud. Dat is het moment om werk-met-werk te maken en de fietsstroken aanzienlijk te verbreden. Bij de kruising Mauritsweg wordt onderzocht of de huidige verkeerslichten nog nodig zijn. Ook bekijkt de gemeente of de vrijliggende fietspaden op het noordelijk deel van de Krispijnseweg comfortabeler gemaakt kunnen worden. Het ontwerp voor de Krispijnseweg wordt samen met de omgeving verder uitgewerkt.

– Brouwersdijk
Het kruispunt Brouwersdijk-Bosboom Toussaintstraat staat in de Top 20 verkeersonveilige locaties. Hier kruist een 50 km/uur-weg met 30 km/uur-wegen. Door inritconstructies te maken op de aansluitende 30 km/uur-wegen wordt de voorrangssituatie duidelijker. Verder wordt de situatie ter hoogte van de laad- en losstrook bij de supermarkt verbeterd. Door de rijbaan voor de auto smaller te maken en het fietspad door te trekken moeten fietsers minder hinder ondervinden van de geparkeerde voertuigen. Deze maatregelen staan gepland voor 2020.

– Rotonde Burg. De Raadtsingel – Toulonselaan
Deze rotonde wordt door fietsers als onveilig ervaren. Door het aanpassen van de kruising Dubbeldamseweg Noord-Oranjepark is het uitzicht bij de kruising met het Oranjepark inmiddels verbeterd. In 2022 wordt de aansluiting van het fietspad op de kruising logischer gemaakt, waardoor een rechte oversteek ontstaat. De Transvaalstraat kan toe met één rijstrook per richting, waardoor de oversteek voor fietsers duidelijker wordt en de opstelruimte groter.

– Fietsstraat Patersweg
De Patersweg is onderdeel van de fietsroute vanaf het station naar het buitengebied. Het college stelt voor de Patersweg in te richten als een fietsstraat. Bij de kruisingen Zuidendijk-Patersweg en Krispijnseweg-Patersweg is al een aanzet gemaakt.

Veel projecten
In het uitvoeringsprogramma wordt ook geld gereserveerd voor kleine maatregelen die snel uitgevoerd kunnen worden. Verder lopen er veel projecten die fietsen in Dordrecht een impuls geven. De beoogde nieuwe fietsenstalling aan de parkzijde van het station, verbeteringen aan onder meer de kruising Weeskinderendijk in het kader van de Dordtse Mijl en de aanpak van diverse knelpunten uit de Top 20 verkeersonveilige locaties zijn daar voorbeelden van. Deze projecten worden niet betaald uit de fietsimpuls, maar leveren een grote bijdrage aan fietsveiligheid en –comfort in Dordrecht.

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.