Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Dordtpas voor alle Dordtenaren

Het college van B&W wil een Dordtpas voor alle Dordtenaren. Een pas waarmee Dordtenaren straks gratis of met korting naar museum, bioscoop of theater kunnen. Of een dagje uit met de waterbus, naar het zwembad of lid worden van een sportclub.

Het college is ervan overtuigd dat deze pas, naar Rotterdams voorbeeld, een belangrijk middel is om alle inwoners mee te laten doen in onze samenleving. Daarnaast moet de pas ervoor zorgen dat Dordtenaren meer gebruik gaan maken van de vele sportieve, culturele en recreatieve voorzieningen die onze stad rijk is. Het college heeft een bedrag van 2 miljoen euro beschikbaar voor de Dordtpas. Dit staat in het raadsvoorstel dat deze week naar de raad is gestuurd.

Kosten
De Dordtpas gaat €40,- kosten. De pas wordt gratis voor mensen met een laag inkomen en voor mantelzorgers. Vrijwilligersorganisaties kunnen de pas voor hun vrijwilligers voor €20,- aanschaffen. Daarnaast krijgen bepaalde doelgroepen een tegoed op de pas.
Het aanbod op de pas zal vooral Dordts zijn, daarnaast is er ook aanbod uit de regio.

Meedoen
Wethouder Peter Heijkoop: “We zijn ervan overtuigd dat de Dordtpas een belangrijk middel is om ook mensen met een smalle beurs mee te laten doen. Juist in deze gezinnen sneuvelen deelname aan sportclubs, bioscoop, museum en andere leuke zaken als eerste. Kinderen en volwassenen worden daardoor buiten gesloten. Met de Dordtpas kan iedereen actief meedoen en ben je weer onderdeel van onze samenleving.”

Stimulans
Wethouder Piet Sleeking: “De stad Dordrecht heeft zoveel te bieden, op het gebied van sport, cultuur, uitgaan. Lang niet alle Dordtenaren maken daar gebruik van. De Dordtpas kan daarin een mooie stimulans zijn. Voor de deelnemende organisaties is het belangrijk dat zij meer mensen bereiken.

Enthousiast
In het coalitieakkoord en in de begroting 2019 staat dat de gemeente een Dordtpas wil introduceren voor alle Dordtenaren. Een extern bureau heeft in de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de (financiële) haalbaarheid van de Dordtpas. Er zijn ruim 30 gesprekken gevoerd met potentiële aanbieders en stakeholders. Zij waren allen enthousiast over de Dordtpas. Omliggende gemeenten kunnen aansluiten bij de Dordtpas.

Gemeenteraad
Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, kan de aanbesteding starten. Het is de bedoeling dat de Dordtpas op 1 januari 2020 wordt ingevoerd.

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.