Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Dordtse scholen bundelen krachten voor huisvesting

Vandaag, 15 oktober, ondertekenen de gemeente en alle schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs in Dordrecht een overeenkomst voor de onderwijshuisvesting. De krachten worden gebundeld voor de vervanging, uitbreiding en nieuwbouw van alle schoolgebouwen van de aangesloten scholen. Ook het onderhoud en beheer van de scholen wordt in de toekomst wellicht gezamenlijk uitgevoerd. 

Peter Heijkoop, verantwoordelijk wethouder voor onderwijs in Dordrecht: “Dit alles komt de kwaliteit van de schoolgebouwen ten goede. Belangrijk voor de Dordtse kinderen, want daar doen we het voor. Het motto van Vereniging Arcade Dordrecht, waar deze samenwerking is ondergebracht, is dan ook ‘ Onderwijshuisvesting voor maximale ontwikkelingskansen’.”

Samenwerking biedt voordelen

Voor de schoolbesturen biedt deze samenwerking veel voordelen. De planning wordt beter op elkaar afgestemd: men is op de hoogte van elkaars plannen en wensen, waardoor ook de voorbereiding van bouwprojecten korter kan duren. Het bij elkaar brengen van de geldstromen biedt voordelen bij het doen van investeringen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Voor de gemeente is het grote voordeel dat er financiële continuïteit is voor een lange periode.
De ondertekening zal vanwege de corona maatregelen volledig digitaal plaatsvinden. Dit hadden we graag anders en feestelijker gezien.

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.