Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Dordtse Seniorenbond is naarstig op zoek naar vrijwilligers!

Zoals zovele verenigingen heeft ook de Dordtse Seniorenbond te

maken met een tekort aan vrijwilligers.

Heel veel taken worden door te weinig leden/medewerkers uitgevoerd.

Dat dit zich gaat wreken lijdt geen twijfel.

Via onze website dordtsenior.nl verkrijgt u wat meer inzicht in hetgeen onze

bond allemaal doet respectievelijk voor u kan doen.

In kort bestek wat kunt u verwachten van de Bond:

10 x per jaar een maandblad

Lokale service incl. belastinghulp en diverse activiteiten

Kortingen dankzij onze aansluiting bij de Nieuwe Bond voor Ouderen

Nederland.

Op dit moment hebben we ruim 450 leden voor wie we voor zover mogelijk

meerdere van belang zijnde dingen kunnen doen.

In verband met de situatie rond Corona is het voor ons onmogelijk

om de gebruikelijke leuke uitstapjes/reizen etc. te organiseren.

Natuurlijk hopen we dat dit in 2021 weer doorgang zal kunnen vinden.

Om dit mogelijk te maken hebben we vele handen nodig. Handen die we

helaas niet voldoende tot onze beschikking hebben.

Wij hebben verder helpende handen nodig m.b.t. te organiseren activiteiten.

Uiteraard zijn wij ook op zoek naar nieuwe leden. De contributie bedraagt

Jaarlijks € 17,50. Indien de partner ook lid wenst te worden dan wordt de

jaarlijkse contributie totaal € 30,00 voor beiden.

Uw reacties kunt u richten aan:

 

j.herrewijn@hetnet.nl

Telefoon: 078-6170761

info@dordtsenior.nl

Telefoon: 06-48219666

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.