Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Een betere gezondheid kan armoede doorbreken

De gemeente gaat samen met de zorgpartners in de stad verschillende acties starten om de gezondheid van gezinnen in armoede te verbeteren. Zo start er een programma met gezondheidsacties in wijk de Staart, een intensievere samenwerking met huisartsen in de stad en krijgt het bezoek aan de tandarts veel aandacht.

Dit staat in de programmalijn Armoede en Gezondheid, een uitwerking van het programma ‘Samen tegen Armoede’, waarmee de gemeenteraad in januari 2018 heeft ingestemd.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen die leven met geldzorgen, schulden of in armoede vaak te kampen hebben met chronische stress, een ongezonde leefstijl, chronische ziektes, psychsociale problemen of problemen met de opvoeding van hun kinderen. Ook blijkt dat deze mensen minder vaak gelukkig zijn en minder goed in staat om beslissingen te nemen voor de langere termijn.

Door te investeren in de gezondheid van deze groep mensen is de verwachting dat vicieuze cirkels doorbroken. Hierdoor komen zij steviger in hun schoenen te staan en kunnen zij hun leven weer beter op de rails krijgen.

Acties
In het komende jaar starten de acties uit de programmalijn Armoede en Gezondheid. Zoals verschillende activiteiten in wijk de Staart: beweegprogramma’s, ontmoetingsactiviteiten, leefstijlinterventies en vrijwilligerswerk. Daarnaast gaat de gemeente intensiever samenwerken met huisartsen; zij kunnen een belangrijke rol spelen om hun patiënten met schulden door te verwijzen naar bijvoorbeeld schuldhulpverlening. Ook wil de gemeente dat haar inwoners goed op de hoogte zijn van de grote waarde van goede tandzorg, zeker voor kinderen. Zo heeft de gemeente afspraken gemaakt met zorgverzekeraar VGZ dat zij haar verzekerden informeert over gratis tandartszorg voor kinderen tot 18 jaar.

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.