Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Fusie tussen VVV en Dordrecht Marketing

De VVV Zuid-Holland Zuid en Dordrecht Marketing fuseren per 1 januari 2020. De nieuwe stichting zal alle taken van de bestaande organisaties overnemen. Gerben Baaij, directeur van Dordrecht Marketing, is de beoogde nieuwe directeur. Erik Zindel is teruggetreden als directeur van de VVV Zuid-Holland Zuid. Zijn taken worden waargenomen door Gerben Baaij.

De fusie levert op termijn voordeel op, zo is de verwachting. De kosten van de fusie zelf bedragen €235.000, onder meer om het tekort van de VVV af te dekken. Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht stelt de raad voor om eenmalig €161.000 bij te dragen aan deze kosten.

Takenpakket
De twee huidige organisaties zitten al onder één dak in Intree. Dordrecht Marketing heeft een breed takenpakket maar een kleiner werkgebied, bij de VVV is dit precies andersom. De financiële positie van de VVV is niet goed, op termijn dreigde zelfs een faillissement. Met de fusie tussen de twee organisaties is dat risico van de baan, en staat er een sterke organisatie die het hele takenpakket overneemt: gastheerschap, informatievoorziening, promotie en marketing voor de stad. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het VVV-merk.

Enthousiast
Burgemeester en wethouders zijn enthousiast over deze fusie. In het coalitieakkoord 2018-2022 was het streven naar deze fusie al opgenomen.

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.