Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

GEEF HET DORDT’ ONTVANGT DE THEODOOR STOOPPRIJS

Maandagmiddag 23 september 2019 ontving Susanne de Groot – de grote drijvende kracht achter Geef het Dordt – uit handen van Marije – de secretaris van de PvdA Afdeling Dordrecht – de Theodoor Stoopprijs. In restaurant Post in het bijzijn van Inge Stevens en Jacqueline van den Bergh.

Deze prijs wordt ieder jaar gegeven aan iemand of een organisatie die zich belangeloos inzet voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Geef het Dordt geeft aan mensen die daarvoor in aanmerking komen spullen om hun huis in te richten of aan te vullen als zaken kapot gaan. Pas is de nieuwe locatie op de Staart officieel geopend. Vol met spullen.
Suus was zeer verguld met de prijs die zij een mooi plekje zal geven op de Staart.

NB:
Theodoor Stoop, was arts en een tijd lang wethouder voor de toenmalige SDAP, voorloper van de PvdA. In 1917 in Dordrecht werd hij gekozen tot wethouder van sociale zaken. Hij voerde onmiddellijk een voedseldistributie in. In 1919 raakte de SDAP de wethouderszetel voor korte tijd kwijt, maar in 1921 kwam Stoop terug. In 1923 was hij een tijdlang loco-burgemeester. Zijn vrouw Stoop-Snouck Hurgronje deed als SDAP-er af en toe ook van zich spreken. In 1919 sprak zij vanaf de publieke tribune de Dordtse gemeenteraad toe bij de installatie van het eerste vrouwelijke raadslid, een socialiste. Zij was de drijvende kracht achter Stoops inspanningen een deel van de Biesbosch in te laten polderen, om de werkloosheid te bestrijden. Ook was Theodoor de initiatiefnemer van een sportpark in Dordrecht. Stoop maakte geen ophef van zijn werk, hij vond zijn geluk in het doen. Als wethouder zette hij zich in voor de modernisering van de armenzorg, die hij ombouwde tot Maatschappelijk Hulpbetoon en het in het leven roepen van een Gemeentelijke Geneeskundige Dienst en een Schooltandartsendienst. Ook de preventieve gezondheidszorg nam hij ter hand door een goede gemeentereinigingsdienst op te richten.

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.