Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Gemeente stopt subsidie vrijwilligershuis

In 2019 andere vorm van ondersteuning vrijwilligers

Op dinsdag 20 februari 2018 heeft het college van B&W Dordrecht besloten om de subsidie voor het Vrijwilligershuis Drechtsteden vanaf 1 januari 2019 niet langer te continueren. De gemeente Dordrecht zal in 2019 de ondersteuning van vrijwilligerswerk in de stad voortzetten en beraadt zich nog over de wijze waarop.

Vrijwilligershuis Drechtsteden

Het Vrijwilligershuis, op de Spuiweg 93, bestaat sinds november 2014. Het is een samenwerkingsverband van MEE Drechtsteden en de vereniging SSKW, dit op verzoek van de gemeente Dordrecht, om overlapping van het werkterrein te elimineren. Zowel het SSKW als MEE Drechtsteden ondersteunden voor die tijd elk op eigen wijze het vrijwilligerswerk in Dordrecht en omstreken.

Coördinator Fokje Bosma vertelt dat deze samenwerking aanvankelijk nogal wat hoofdbrekens kostte. Vooral het cultuurverschil tussen beide organisaties speelde een rol. “MEE Drechtsteden is formeel georganiseerd en maakt deel uit van een landelijke organisatie. Het SSKW is een kleine wendbare vereniging met 8 medewerkers, een bestuur en ruim 500 leden. Een heel verschil.”

Tegenwoordig is het team op de werkvloer goed op elkaar ingespeeld. In 2016/2017 is het Vrijwilligershuis een andere weg ingeslagen. Naast haar bekende rol als hét huis van waaruit vrijwilligerswerk op alle niveaus wordt ondersteund en gefaciliteerd, heeft zij een meer proactieve rol gezocht. Samen met vele organisaties is zij op zoek naar kansen voor alle bewoners om zich op een of andere manier op vrijwillige basis in te zetten voor een specifiek doel, de wijk of buren. De vereniging Vrijwilligershuis/SSKW heeft daartoe zelfs haar statuten aangepast. Resultaten zijn niet altijd hard en meetbaar; een toename aan vrijwillige inzet is vaak een indirect gevolg van deze inzet van het Vrijwilligershuis.

Hoe nu verder
De gemeente geeft aan de komende maanden met verschillende organisaties in gesprek te willen over ondersteuning van vrijwilligerswerk.

Het bestuur van de vereniging Vrijwilligershuis/SSKW wil zo spoedig mogelijk in gesprek met haar leden over de vraag op welke wijze zij daarin een rol zou moeten en kunnen spelen en hoe daarover de komende maanden met elkaar in gesprek te blijven.

Voor meer informatie over de activiteiten van het Vrijwilligershuis Drechtsteden zie wwwvrijwilligershuisdrechtsteden.nl

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.