Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

IN GESPREK OVER NIEUW VRIJWILLIGERSBELEID

Eind januari gaan vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties, raadsleden en beleidsmedewerkers met elkaar in gesprek over de ambities en uitgangspunten van het nieuwe vrijwilligersbeleid. Met dit beleid wil de gemeente haar vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties beter ondersteunen en subsidietoekenning beter onderbouwen.

In maart 2019 wordt de beleidsnotitie aangeboden aan de gemeenteraad.
Wethouder Peter Heijkoop: “Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving. Met dit nieuwe beleid willen we onze vrijwilligers en organisaties stevig ondersteunen. Zodat zij hun waardevolle werk kunnen blijven doen.”

Betrokken partijen
In de afgelopen maanden heeft de gemeente gesprekken gevoerd met alle betrokken partijen in de stad. Daar is informatie opgehaald die verwerkt is in de gespreksnotitie die besproken wordt op 31 januari. De partijen vragen onder andere aandacht voor kennis, de rol van de nieuwe vrijwilliger en matching en waardering.

Nieuw beleid
Begin 2018 heeft de gemeente besloten dat het vrijwilligersbeleid nieuwe kaders nodig heeft en dat de subsidie aan het Vrijwilligershuis Drechtsteden per 1 juli 2019 stopt. Vanaf dat moment is er nieuw beleid en één of meer uitvoeringspartners die het helpen uitvoeren.

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.