Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Huis van Hoop aan de Torenstraat in Dordrecht

Op 20 november 2019 tekenden De Hoop ggz en Trivire het huurcontract voor een tweede Huis van Hoop in Dordrecht. Het eerste Huis van Hoop werd vorig jaar gerealiseerd aan de Nieuwe Haven 32 en is al volop in gebruik en onderdeel van de buurt geworden. De twee organisaties hopen dat ook voor deze tweede locatie.

Op dit moment renoveert Trivire 30 karakteristieke woningen aan de Torenstraat in Dordrecht. Deels worden deze woningen straks verhuurd aan woningzoekenden uit de Drechtsteden. Een ander deel daarvan huurt De Hoop om daar een Huis van Hoop te realiseren. Ook in Gorinchem bevindt zich al een Huis van Hoop.

Huis van Hoop
Het Huis van Hoop is een kleinschalige woonlocatie waar cliënten met elkaar deel uitmaken van een woon- en leefgemeenschap. Het Huis van Hoop is bedoeld voor mensen voor wie het zelfstandig wonen nog niet haalbaar is. Deze woonvorm biedt hen een veilige woon- en leefomgeving waarin ze kunnen werken aan hun herstel: een plek waar ze zich thuis voelen. Het heeft als doel stabilisatie en resocialisatie, het bieden van structuur en het voorkomen van terugval in de problematiek waarvoor men in behandeling is geweest. Maar juist ook het weer waardig deelnemen aan de maatschappij. In het Huis van Hoop wonen ook enkele kernbewoners die samen met de bewoners leven en zorgen voor een gezond leefklimaat. Daarnaast is er dagelijks een team van professionele woonbegeleiders van De Hoop ggz aanwezig.  De omwonenden van de Torenstraat zijn al bekend met De Hoop. De bewoners die nu in de woon- en leefgemeenschap aan de Nieuwe Haven wonen, woonden daarvoor tijdelijk in de Torenstraat.

Een thuis voor iedereen
De Hoop ggz en Trivire vinden het belangrijk dat iedereen in de Drechtsteden een fijn thuis heeft. Met name ook kwetsbare mensen moeten volgens hen een passende woning kunnen krijgen in een woonomgeving waar zij zich prettig voelen. Daarom bekijken zij met elkaar zorgvuldig welke buurten, wijken en woningen hiervoor het beste geschikt zijn. De realisatie van kleinschalige woonzorgconcepten, zoals een Huis van Hoop, past goed bij de visie en doelstellingen van De Hoop ggz, Trivire als ook de gemeente Dordrecht.

Het project
Het renovatieproject aan de Torenstraat bestaat uit 12 appartementen, die bedoeld zijn voor maximaal 12 bewoners van De Hoop ggz en 3 eengezinswoningen voor de kernbewoners en hun gezin. De overige 12 appartementen en 3 eengezinswoningen adverteert Trivire, zodra de renovatie is afgerond, via Woonkeus als sociale huurwoningen. Naar verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2020.

 

De Hoop ggz is een christelijke organisatie die hulp biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met verslavingsproblemen en psychische problematiek. Trivire verhuurt ruim 14.000 woningen in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht en is daarmee de grootste woningeigenaar en woningverhuurder in Zuid-Holland-Zuid.

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.