Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Informatieavond privacywet voor vrijwilligersorganisaties

Drechtsteden – Het Vrijwilligershuis Drechtsteden organiseert een informatieavond over de gevolgen van de wet AVG voor vrijwilligersorganisaties op maandag 9 april 2018 van 19.00 tot 21.30 uur op de Spuiweg 93 in Dordrecht.

AVG op 25 mei 2018 van kracht
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt op 25 mei 2018 van kracht.

Dan moeten álle organisaties, profit en non-profit voldoen aan de AVG normen. De praktijk leert dat dat nog lang niet het geval is. Organisaties die niet aan alle verplichtingen van de AVG voldoen, lopen het risico op hoge boetes. In bepaalde gevallen kunnen bestuurders zelfs aansprakelijk worden gesteld.

Informatieavond

Enkele medewerkers van het Vrijwilligershuis hebben een training over dit onderwerp  gevolgd bij de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (de NOV).

Deze heeft een zeven stappen plan opgesteld, dat tijdens de informatieavond zal worden toegelicht. Deelnemers kunnen van te voren vragen opsturen. Deze worden in de toelichting meegenomen.

Maatwerk

Het vrijwilligerswerk kent verschillende soorten vrijwilligersorganisaties. Kleine en grote verenigingen, stichtingen en burgerinitiatieven die volledig uit vrijwilligers bestaan of 1 beroepskracht hebben. En grotere non-profit organisaties waar de beroepskrachten worden gesteund door enkele of tientallen vrijwilligers. De AVG zal voor iedere soort organisatie anders uitwerken en andere oplossingen vergen.

Daarom biedt het Vrijwilligershuis advies en ondersteuning op maat.

Fokje Bosma, coördinator van het Vrijwilligershuis, geeft aan dat het even wennen is, maar dat het niet voor alle organisaties even ingrijpend is. “Vaak is je bewust zijn van waarom je gegevens bewaard en wat je met gegevens doet de belangrijkste stap”. Voor de meeste vrijwilligersorganisaties zal de informatieavond voldoende informatie bieden om zelfstandig de vereiste veranderingen door te voeren.

Kleine organisaties die bepaalde know-how niet in huis hebben, kunnen gebruik maken van een speciaal voor hen ontwikkeld aanbod. Met anderen wordt misschien een 1 op 1 vervolgafspraak gemaakt of zij worden doorverwezen.

Aanmelden vereist

De informatieavond vindt plaats op maandag 9 april 2018 van 19.00 tot 21.30 uur op de Spuiweg 93 in Dordrecht. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via  contact@vrijwilligershuisdrechtsteden.nl onder vermelding van naam, functie/taak, organisatienaam en eventuele vragen.

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.