Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

INZET078!

INZET078! de nieuwe aanjager van vrijwillige inzet in Dordrecht is van start

Een tropische 24 juni in de bibliotheek aan de Groenmarkt. Wethouder Heijkoop zet het mes in een taart met daarop een tekening van Dordrecht. De tekening is gevuld met logo’s van alle organisaties die zich vanaf 1 juli binnen INZET078! hard maken voor Vrijwillige Inzet in Dordrecht. Ook het logo van de gemeente Dordrecht siert de taart. De tekening en de bijeenkomst staan model voor de visie op vrijwilligerswerk: in verbinding en gevarieerd.

De gemeente Dordrecht heeft vele jaren de ondersteuning op gebied van vrijwillige inzet geboden vanuit het Vrijwilligershuis. Op 1 juli aanstaande eindigt deze samenwerking. Gemeente Dordrecht heeft nieuw beleid ontwikkeld. De nieuwe opdracht die daarbij hoort wordt vanaf 1 juli uitgevoerd binnen het label INZET078!. Een netwerkconstructie van meerdere organisaties. Bestuurlijke verantwoording ligt bij MEE Plus, ContourdeTwern en Vivenz. Als netwerkpartijen hebben St. Anders, de Bibliotheek AanZet en St. MBO Dordrecht zich verbonden. In de toekomst kan dat netwerk groter.

Welke uitdagingen liggen er voor INZET078!? Wethouder Heijkoop legt uit dat er nieuwe wegen gevonden moeten worden om vrijwillige inzet aan te wakkeren. Het oude beeld van een vrijwilliger die zich jarenlang aan een organisatie verbindt, is niet meer het enige type vrijwilliger. De netwerkpartners maken duidelijk dat nieuwe doelgroepen op een andere wijze worden gevonden. Daaruit volgt een andere wijze van matchen en waarderen. Ook het boeien en binden van hen die zich vrijwillig inzetten ligt divers. Het huidige netwerk is dan ook blij met het aanhaken van het bedrijfsleven door St. MBO Dordrecht en St. Anders. Maatschappelijk betrokken organisaties hebben andere mogelijkheden en wensen dan particulieren. Met elkaar een meerwaarde voor de ander zijn is het gezamenlijke uitgangspunt van en voor vrijwilligers.

De bibliotheek geeft aan vooral op thema’s een verbindende rol te kunnen en willen spelen. INZET078! zal vooral in wijken en buurten contacten leggen. De bibliotheek is een voorbeeld van een ontmoetingsplaats. Thema’s die de bibliotheek en INZET078! binden zijn taal, digitale vaardigheden, participatie en werk.

Wat is nu de meerwaarde van dit netwerk? De 3 kernpartners kunnen putten uit hun basis dienstverlening en dus kennis. Voor de vraagstukken van vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties betekent dit dat er snel de juiste ondersteuning of oplossing ingezet kan worden. Ook het bereik van doelgroepen is met elkaar groter en breder. Zo zitten ContourdeTwern en MEE Plus samen in het Buurtwerk en zit MEE Plus met Vivenz in de Sociale Wijkteams. Daarnaast is er ervaring met het jongerenwerk, vrijwilligersvacaturebank, vrijwilligersacademie, het werken met ervaringsdeskundigen, mantelzorgers en participanten. Kortom, gezamenlijk is er veel expertise, welke in diverse combinaties benut kan worden. Het is dan ook voor de hand liggend dat de uitvoering van INZET078! vanuit een expertisecentrum gedaan zal worden. Daarin werken goed opgeleide en ervaren medewerkers die de sterke inwoners en initiatieven binnen Dordrecht hiermee van harte ondersteunen.

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.