Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Juf en meester krijgen workshop Smart Technology in trainingsprogramma Techpeuters en – kleuters

Op 7 november gaf regionaal portefeuillehouder onderwijs Peter Heijkoop het startsein voor het trainingsprogramma ‘Techpeuters en –kleuters’. Inmiddels is het programma van start met twee enthousiaste groepen leerkrachten en pedagogisch medewerkers van scholen en peuterspeelzalen in de Drechtsteden. Op 14 februari volgden de deelnemers een workshop Smart Technology. Wethouder Heijkoop kwam ook een kijkje nemen.

19 juffen en 1 meester

Techpeuters & Kleuters is een trainingsprogramma van zes bijeenkomsten voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten die werken met kinderen van 2 t/m 6 jaar. In die bijeenkomsten worden de twee groepen, in totaal 19 juffen en 1 meester, op weg geholpen om zelf in de klas, op de peuterspeelzaal of op de dagopvang op een speelse manier aan de slag te gaan met wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. De workshop van woensdag 14 februari stond in het teken van SMART-technologie. De deelnemers gingen met elkaar aan de slag met een robot die speciaal ontworpen is voor peuters en kleuters. Vanuit het programma krijgt ook iedere deelnemende organisatie een leskist met zo’n robot en andere materialen waarmee ze meteen met de kinderen aan de slag kunnen.

Onderzoekend en ontdekkend leren

Peter Heijkoop: “De samenleving kijkt uit naar kinderen met creativiteit, kritisch denkvermogen en inzicht in techniek en technologie. Of een kind ‘iets heeft’ met techniek is slechts deels een kwestie van aanleg. Een stimulerende omgeving is minstens zo belangrijk. De (voor)school kan daarom een grote rol spelen in het aanboren en ontwikkelen van technisch talent. Hoe vroeger je daarmee begint, hoe meer kans op succes! Onderzoekend en ontdekkend leren is daarbij ook waardevol voor minder ’talige’ kinderen. Zij worden zo meer gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen.”

Het trainingsprogramma is ontwikkeld door het LeXlab, met steun van de regio Drechtsteden. De trainingen vinden plaats in de Duurzaamheidsfabriek. Volgend schooljaar is het ook weer mogelijk om in te schrijven voor Techpeuters en –kleuters.

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.