Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Kansrijk, veilig, gezond en met plezier opgroeien in Dordrecht

Dordtse kinderen moeten kansrijk, veilig, gezond en met plezier opgroeien. Dat is het uitgangspunt van het jeugdbeleid in Dordrecht. Helaas is dit niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Het Lokaal Plan Jeugd 2019-2022 beschrijft waar Dordrecht op in wil zetten om dat uitgangspunt voor ieder kind in Dordrecht realiteit te maken.

In het plan is veel aandacht voor preventie, toegang tot jeugdhulp en innovatie in de zorg. En dat gebeurt soms met een onorthodoxe aanpak. Zo wil het college sociaal mariniers aanstellen die voor doorbraken gaan zorgen in multiprobleemgezinnen. De sociaal mariniers krijgen mandaat om doortastend op te treden, de verschillende zorgvragen slim aan te pakken en zo de gezinnen te helpen de cirkel van zorg te doorbreken.

Een ander voorbeeld is de problematiek rond (v)echtscheidingen. Kinderen mogen geen (blijvende) schade oplopen door scheidingsproblemen. Daarom stelt het college voor een expertisepunt op te richten. Daar kunnen zowel ouders als professionals terecht met ondersteuningsvragen op alle gebieden rondom scheiden.

‘Normaal’
Wethouder Rik van der Linden: “Een goede, gelukkige jeugd draait vaak om kleine dingen, die wel grote betekenis hebben. Ieder kind wil veilig kunnen buitenspelen, wil dat er van hem/haar gehouden wordt, wil ’s ochtends ontbijten en heeft een luisterend oor nodig. Bij die basis hoort ook dat kinderen de ruimte hebben om te zijn wie ze zijn, ook als dat anders is dan wat ‘normaal’ genoemd wordt. Zonder dat daar een labeltje opgeplakt wordt of dat we direct in de probleem- en oplossingsstand schieten. Dat heeft, naast preventie en de organisatie van goede hulp en ondersteuning, ook een plek in dit lokale plan.”

Preventie
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is in het lokaal plan preventie een essentieel onderwerp. Zo zijn er programma’s om gezonde voeding te stimuleren, te zorgen dat ieder kind kan deelnemen aan sport en andere activiteiten en te voorkomen dat jongeren zonder diploma de school verlaten.

Weg naar hulp
De weg naar jeugdhulp is met de komst van sociale wijkteams eenvoudiger geworden. Toch blijken inwoners soms een drempel te ervaren om bij het wijkteam aan te kloppen. Om de weg naar hulp makkelijker te maken moet ondersteuning aanwezig zijn op voor ouders en jeugdigen logische vindplaatsen, zoals de kinderopvang, scholen en het consultatiebureau. Daar zorgen we dat eventuele problemen vroegtijdig gesignaleerd worden.

Ambitieus plan
Wethouder Rik van der Linden: “We hebben de jeugdhulp voor een groot deel regionaal geregeld. Maar in een stad als Dordrecht willen we lokale, specifieke accenten leggen, die aansluiten bij de vraagstukken in de gemeente. Daarom hebben we een ambitieus plan opgesteld. De acties die we aan de raad voorstellen zijn divers, maar hebben allemaal hetzelfde doel: Dordtse kinderen moeten kansrijk, veilig, gezond en met plezier opgroeien.”

Naast die inhoudelijke acties richt het lokaal plan zich ook op de oplopende kosten en hoge werkdruk binnen de jeugdhulp. Van der Linden: “Daarom gaan we de wijze waarop we hulp en ondersteuning georganiseerd hebben tegen het licht houden. Een onafhankelijke taskforce gaat daar onderzoek naar doen. Ook daar gaan we komend jaar vol overtuiging mee aan de slag.”

Het lokaal plan is te vinden op het Raadsinformatiesysteem

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.