Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

KUNSTWERK VOOR DOCHTERS VAN DORDRECHT DOOR PROFESSIONELE VROUWELIJKE KUNSTENAARS

Voor het project Dochters van Dordrecht verstrekt de Gemeente Dordrecht een opdracht aan een vrouwelijke professioneel beeldend kunstenaar, illustrator of vormgever uit Dordrecht voor het maken van een kunstwerk en/of multiple voor Dochters van Dordrecht.
Het Dordrechts Museum is gevraagd de opdracht onder uw aandacht te brengen en te realiseren.

Aan professionele, vrouwelijke Dordtse kunstenaars, illustratoren en vormgevers wordt gevraagd om een schetsontwerp (idee-voorstel) te maken voor een werk waarmee wordt bijgedragen aan het project Dochters van Dordrecht.

Op 8 maart 2020, Internationale Vrouwendag, wordt het gerealiseerde ontwerp gepresenteerd, op het festival Dochters van Dordrecht. Met deze opdracht wil het platform een blijvende herinnering mogelijk maken aan belangrijke vrouwen in de geschiedenis van Dordrecht.

Platform Vrouwen Kunnen Alles Platform Vrouwen Kunnen Alles coördineert het project Dochters van Dordrecht, dat in 2019 de schijnwerper zet op vrouwen die een plek horen te hebben in het collectief geheugen van Dordrecht en Nederland. “2019 is een belangrijk jaar met ook de herdenking van 100 jaar Vrouwenkiesrecht. 2019 wordt Het Jaar van de Vrouw”, aldus Jacqueline van den Bergh, coördinator van Dochters van Dordrecht binnen het platform. Een aantal vrouwen staat al duidelijk of minder duidelijk in het collectief geheugen, zoals schrijfster Top Naeff, dichteres Margaretha van Godewijck, kamerlid Wijnie Jabaaij, sociale actievoerster Charlotte van Praag, judoka Jenny Muilwijk-Brand, Lenie Dicke en Gemma Mentzel. Met de herinneringen aan deze vrouwen is meer te doen. Tevens zijn nog talloze verhalen over de maatschappelijke betrokkenheid van andere vrouwen te vertellen. Zie voor namen van vrouwen waar het ontwerp zich op kan richten of die tot inspiratie kunnen leiden, maar waartoe de opdracht niet beperkt is.
Zie op deze website onder Dochters van Dordrecht.

De opdracht biedt ruimte aan verschillende kunstvormen en mogelijkheden en heeft als doel om de vrouwen of thema’s die de vrouwen betreffen en die een plek verdienen in het collectieve geheugen van Dordrecht, onder de aandacht te brengen.

De voorkeur gaat uit naar werk in oplage (grafiek, publicatie, object, textiel, fotografie, etc.).
– Onderwerpen die aan bod komen: (levens van) vrouwen die een sterke binding hebben met Dordrecht, die van grote sociale en maatschappelijke betekenis zijn (geweest) voor Dordrecht en/ of vrouwen die zich bijzonder weten in te zetten (of ingezet hebben) voor de Dordtse samenleving.
– Het werk of werk in oplage is gereed op 8 maart 2020.
– Alleen professionele beeldend kunstenaars, illustratoren en vormgevers, afgestudeerd aan een hbo-opleiding voor beeldende kunst en/of vormgeving, of die ten minste vier jaar aantoonbaar professioneel werkzaam zijn, komen voor de opdracht in aanmerking.
– Er wordt één kunstenaar geselecteerd om een definitief ontwerp te maken. Hiervoor is een vergoeding van 1.350 euro beschikbaar.
– Voor het realiseren van het winnende ontwerp is een budget van 8.650 euro beschikbaar (1.100 euro honorarium uitvoering en 7.550 euro uitvoeringsbudget).
– Alle bovengenoemde bedragen zijn excl. BTW Procedure en tijdspad – Deadline voor het indienen van het eerste schetsontwerp is 16 december 2019. Hiervoor is geen vergoeding beschikbaar.
– In de eerste helft van januari 2020 komt de jury bijeen om een schetsontwerp te selecteren. De gekozen kunstenaar krijgt opdracht om een definitief ontwerp te maken.
– De jury bestaat uit Jacqueline van den Bergh (Dochters van Dordrecht), Linda Janssen, Judith Spijksma, Bonnie Dumanaw.
– Uiterste deadline voor het indienen van het definitief ontwerp is 3 februari 2020.

Deadline schetsontwerp
Uw voorlopige schetsontwerp kunt u voor 16 december 2019 toesturen aan: Dordrechts Museum t.a.v. Linda Janssen Museumstraat 32 3311 XP Dordrecht 
Mailen mag ook: lega.janssen@dordrecht.nl

Mocht u nog vragen hebben, dan vernemen wij die graag, bij voorkeur per e-mail lega.janssen@dordrecht.nl (Linda) of info@dochtersvandordrecht.nl (Jacqueline).

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.