Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Leefwerf Biesbosch stap dichterbij

Het plan van Stichting Leefwerf de Biesbosch voor het behoud en beheer van historische schepen op Stadswerven is een stap dichterbij gekomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om mee te werken aan de aankoop van één historisch schip door daarvoor €50.000 beschikbaar te stellen. Ook draagt de gemeente bij aan de inrichtingskosten tot museumschip voor een Franse motor, een type binnenvaartschip waarvan er veel zijn gebouwd op de voormalige werf De Biesbosch. De gemeente zal een nieuw subsidieverzoek van de stichting aan de provincie steunen.

Vorig jaar had de provincie al een subsidie van €200.000 toegezegd aan Leefwerf de Biesbosch, maar het lukte niet om voor 20 december aan de voorwaarden te voldoen. Daarom is de provinciale subsidie voor 2018 vervallen. De gemeente en de stichting hebben besloten samen verder te werken aan het plan. Daarin zijn nu een aantal stappen gezet. Er is mondeling overeenstemming met ontwikkelaar OCW over de inrichting van de zuidelijke insteekhaven op Stadswerven. De werkzaamheden aan de haven kunnen in oktober 2019 beginnen, tot die tijd heeft DordtYart recht op het gebruik van de haven.

Ligplaatsen
In eerste instantie kan de gemeente de stichting zeven ligplaatsen aanbieden: vijf in de zuidelijke insteekhaven en twee in het Wantij (voor de Siegfried en de Veerdienst 3). De gemeente spant zich in om in de toekomst nog drie ligplaatsen voor historische schepen te reserveren voor de Leefwerf. Met tien ligplaatsen komt de stichting aan een sluitende begroting, tot die tijd krijgt ze een korting op de havengelden.

Franse Motor
Het college heeft besloten om mee te werken aan de aankoop van het Zwarte Zwaantje (dat als speeltuin onderdeel wordt van de Leefwerf). Door de toezeggingen voor ligplaatsen kan de stichting ook overgaan tot de aanschaf van een kleine en een grote Franse motor. De grote Franse motor wordt een tentoonstellingsschip.

Voorstel
De komst van Leefwerf de Biesbosch is hiermee nog niet definitief. De kosten voor de inrichting van de Leefwerf zijn nu al opgelopen van €350.000 tot €440.000 en daar komen nog extra kosten bij. Zodra definitief duidelijkheid bestaat over de financiën en de uitvoerbaarheid van de Leefwerf, zal het college een voorstel aan de raad voorleggen. Intussen zal de gemeente actief met de Stichting samenwerken om een nieuwe subsidieaanvraag bij de provincie in te dienen. Wethouder Sleeking is tevreden met het gezamenlijk bereikte resultaat in deze fase. ,,We hebben in ieder geval kunnen voorkomen dat enkele historische schepen voor dit initiatief verloren zouden gaan.”

 

 

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.