Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Life Goals Dordrecht wil kwetsbare mensen in hun kracht zetten

Stichting Hattrick en drie zorginstellingen gaan samen een Life Goals Programma opzetten in Dordrecht.

Sport om kwetsbare mensen in beweging te krijgen. Dat is wat het nieuwe sportprogramma Life Goals Dordrecht doet. Sport kan deze mensen enorm helpen, aangezien juist zij nauwelijks toegang hebben tot het reguliere sportaanbod. Stichting Hattrick, Stichting de Hoop, het Leger des Heils en Yulius slaan de handen ineen.

Sport voor de doelgroepen van deze drie zorginstellingen vraagt om maatwerk. Deelnemers krijgen zowel de mogelijkheid om aan groepsactiviteiten deel te nemen als om een individueel coachingtraject aan te gaan om een passende sport te vinden.

Samenwerking sport en zorg

Stichting Life Goals Nederland is initiatiefnemer van het maatschappelijke sportprogramma. Voor de lokale invulling is de kennis en ervaring overgedragen aan Stichting Hattrick. Stichting Hattrick coördineert het Life Goals Programma in Dordrecht. De drie zorginstellingen die meedoen, hebben sport al langere tijd hoog op de agenda staan. Met het Life Goals Programma komt er een aanvulling op hetgeen dat al aangeboden werd. In het programma zullen ook lokale sportverenigingen betrokken worden.

 Maatschappelijk Sportcoach als aanjager

Een belangrijke rol in het programma is weggelegd voor de Maatschappelijke Sportcoach. De Maatschappelijke Sportcoach is de aanjager naar de doelgroep(en) toe, biedt sportactiviteiten aan, neemt individuele coachingstrajcten af en monitort de voortgang van de deelnemers.

De Maatschappelijke Sportcoach van Stichting Hattrick zal daarnaast drie assistent sportcoaches begeleiden. Vanuit Stichting de Hoop zullen twee “ervaringsdeskundigen” opgeleid worden tot assistent Maatschappelijke Sportcoach. Vanuit Yulius locatie BW foyer wordt een medewerker van Wijkgerichte Zorg opgeleid. Dit viertal vormt het uitvoerend team in Dordrecht.

Impact van het Life Goals Programma in kaart brengen

Een belangrijk onderdeel van het Life Goals Programma is de Life Goals Monitor. De Life Goals Monitor is een online tool, waarmee in beeld gebracht kan worden welke impact het sportprogramma op de deelnemers heeft. Daarmee wordt ingespeeld op een actuele vraag: Wat brengt een maatschappelijk sportprogramma nou echt teweeg? Via de online tool wordt inzicht verschaft in hoe iemand in staat is te communiceren, waar hij of zij staat op de maatschappelijke ladder, hoe het zit met de gezondheid, met de zelfredzaamheid, en met het zelfvertrouwen.

Positieve gezondheid

Het Life Goals programma draagt bij aan positieve gezondheid: Sporten en bewegen heeft een positief effect op de lichamelijke functies en op het mentaal welbevinden van mensen. Mensen bouwen door middel van sport en bewegen vertrouwen op. De sportbeleving kan bijdragen aan de kwaliteit van leven. Mensen die niet goed in hun vel zitten kunnen door te sporten en bewegen lekkerder in hun vel gaan zitten. Tenslotte hebben mensen de keuze om alleen te sporten, in groepsverband of in verenigingsverband. Bij die laatste twee speelt het aangaan van sociale contacten en betekenisvolle relaties een waardevolle rol. Het Life Goals Programma wordt mede gefinancierd door de gemeente Dordrecht en sluit aan op het sportbeleid.

 

 

Stichting Life Goals Nederland wordt onder andere gesteund door de Rabobank Foundation, Leger des Heils, VriendenLoterij, Adessium en Zorg van de Zaak Foundation.

www.stichtinglifegoals.nl

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.