Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

MEE start het project ‘Regelmaatjes’

De dagelijkse zorg hebben voor en zorg geven aan een familielid of een naaste kan veel voldoening geven maar ook de nodige tijd en energie vragen. Niet alleen de gewone alledaagse dingen maar juist ook al die zaken die geregeld moeten worden omtrent aanvragen van voorzieningen, financiën en formulieren invullen nemen veel tijd in beslag. Tijd die niet aan andere zaken besteed kan worden.

Mantelzorgers die langdurig en/of intensief zorgen voor een naaste hebben hier dagelijks mee te maken. Mantelzorgers geven steeds vaker aan dat zij moeite hebben met de vele regeltaken en het regelen van de juiste ondersteuning. Mantelzorgers ervaren het vinden van de informatie en de daar uit voortvloeiende regeltaken als belastend.

Sociale netwerk
Daarnaast blijkt dat mantelzorgers door hun jarenlange zorgtaken vaak losser raken van hun oude sociale netwerk en ook in hun eigen kring moeizaam de benodigde hulp weten te organiseren. Het vragen om hulp, het organiseren van ondersteuning kan moeizaam verlopen. Daardoor dreigen overbelasting en isolement. Uit onderzoek blijkt dat niet alleen de regeltaken, maar ook ‘zorgen hebben om en over’ veel energie vraagt.

Regelmaatjes
Om te voorkomen dat mantelzorgers hierdoor overbelast (dreigen te) raken start MEE Drechtsteden met het project ‘Regelmaatjes’. Dit project start in de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht (Heerjansdam). Een regelmaatje is een specifiek opgeleide vrijwilliger. De vrijwilliger komt bij de mantelzorger langs om bij te praten en mee te denken over zaken waar hulp bij geboden kan worden. Het regelmaatje is een steuntje in de rug, neemt taken over en/of ondersteunt op een manier waardoor de mantelzorger met zoveel mogelijk eigen regie zaken kan organiseren. Hij of zij zoekt naar oplossingen, biedt een luisterend oor en denkt mee over het uitbreiden of versterken van waardevolle contacten. Het gaat bij dit vrijwillige hulpaanbod om een laagdrempelige voorziening. De hulp is tijdelijk van aard, maar wordt wel ingezet voor een langere periode als dat nodig is. De inzet van een regelmaatje kan een waardevolle aanvulling zijn op andere vormen van hulp en ondersteuning.

Mantelzorgers
Woont u in Dordrecht of Zwijndrecht en zorgt u langdurig en/of intensief voor een naaste met een beperking en/of chronische ziekte? Mogelijk herkent u dan signalen van (dreigende) overbelasting zoals gejaagdheid, vermoeidheid, somberheid. Ook kan het zijn dat er geen sprake is van overbelasting maar dat de regeltaken u boven het hoofd dreigen te groeien. Neem dan contact met ons op. Met elkaar kunnen we bespreken of een regelmaatje u kan gaan ondersteunen.

Aanmelden of meer informatie

Heeft u interesse om als regelmaatje aan de slag te gaan? Dan horen we graag van u.

De inzet en begeleiding van zowel mantelzorger als vrijwilliger wordt gedaan door consulenten Mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning van MEE Drechtsteden. Wilt u meer informatie over dit project? Bent u mantelzorger of wilt u als vrijwilliger aan de slag? Neem dan contact op met Chantal Kruithof (Dordrecht) of Natascha Hessels (Zwijndrecht) via het Servicebureau op T 078 750 89 00 of E servicebureau@meedrechtsteden.nl

mee-twitter

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.