Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

MOGELIJKHEDEN VOOR FINANCIERING WINTERTERRASSEN UIT BUDGETTEN LEVENDIGE BINNENSTAD EN FESTIVITEITEN DIE NU NIET DOORGAAN:

PVDA: MOGELIJKHEDEN VOOR FINANCIERING WINTERTERRASSEN UIT BUDGETTEN LEVENDIGE BINNENSTAD EN FESTIVITEITEN DIE NU NIET DOORGAAN:

Apart Fonds hiervoor oprichten

Jacqueline van den Bergh en Inge Stevens hebben namens de PVDA-fractie vragen gesteld aan college over financiering Winterterrassen Horeca.

De corona-crisis treft veel inwoners, bedrijven, initiatieven en organisaties, etc. hard. Naast de gezondheidsrisico’s vallen inkomsten weg of worden steeds minder. Er bestaan veel regelingen die inkomensondersteuning bieden. 

Vooral de horeca wordt hard getroffen door de verschillende maatregelen. Het College treft al een aantal maatregelen om de pijn voor de horeca te verzachten, zoals de precario-rechten. Het College heeft regelmatig overleg met de horeca om dringende zaken te bespreken en daar naar een passende oplossingen te zoeken.

Een aantal horecazaken hebben ons echter benaderd met de vraag of er een mogelijkheid is om Winterterrassen te plaatsen. Deze terrassen bevinden zich in de buitenlucht; zijn overdekt en zullen worden verwarmd. De horeca kan meer mensen ontvangen in een relatief veilige omgeving.

De Winterterrassen zijn een goede manier om toch nog omzet te kunnen draaien in de komende wintermaanden. Tegelijkertijd verhoogt het de levendigheid in de Binnenstad doordat meer mensen gebruik kunnen maken van de winterterrassen.

Om deze Winterterrassen goed en aangenaam te kunnen inrichten zijn vaak forse investeringen nodig. Investeringen waarvoor bij de horeca, na dit rampjaar, de middelen veelal ontbreken en de banken wellicht geen risico’s willen of kunnen nemen om hiervoor leningen beschikbaar te stellen.

Tegenover deze positieve bijdrage van de horeca, die uiteindelijk een structureel karakter zal hebben, staat het gegeven dat wij nog voortdurend in een Corona-crisis verkeren. Deskundigen verwachten daarbij niet dat deze crisis voor de zomer van 2021 voorbij zal zijn. Dat betekent dat veel festiviteiten geen doorgang zullen kunnen vinden. De middelen die daarmee niet gebruikt gaan worden, kunnen wellicht worden aangewend om de Levendigheid van de Binnenstad structureel te vergroten.

 

Om die mogelijkheid niet geheel uit te sluiten leggen wij de volgende voor aan het College:

  1. Kunnen de middelen van de festiviteiten die geen doorgang hebben gevonden gestort worden in een apart fonds?

Zo nee, waarom niet?

  1. Wij gaan er vanuit dat een dergelijk fonds wel kan worden opgericht.

Kan een dergelijk fonds bijdragen aan een levendige Binnenstad door, als een revolverend fonds, middelen ter beschikking te stellen aan horeca-ondernemers voor Winterterrassen?

  1. Kunnen deze leningen kortlopend (bijvoorbeeld 5 jaar) met een lage rente verstrekt worden?

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.