Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Nieuw gastenverblijf voor mensenrechtenactivisten

Defenders heeft een nieuw gastenverblijf om mensenrechtenverdedigers die lang onder druk hebben gestaan een minisabbatical te geven van twee maanden in Dordrecht.

De eerste mensenrechtenverdediger zal hier binnenkort gebruik van maken. “Mensen die vrijheid en mensenrechten verdedigen staan in veel landen onder druk. Ze krijgen te maken met intimidatie, krijgen etiketten als ‘crimineel’ of ‘verrader’ opgeplakt, worden gearresteerd of erger. De druk die dit meebrengt maakt dat mensen op den duur vermoeid raken, overwegen af te haken of zelfs hun land te verlaten”, aldus Arjan van der Waal, voorzitter van Defenders in Dordrecht. “Dit Dordtse initiatief biedt uitkomst: voor rust, het heroverwegen van strategieën en het opladen van de batterij.”

De gasten krijgen naast onderdak een bescheiden bijdrage in het levensonderhoud, zorg voor zover die nodig is, een sociaal netwerk en de mogelijkheid bepaalde deskundigheid, contacten of vaardigheden te verwerven. Zo bereiden zij zich voor op terugkeer en voortzetting van de strijd voor vrijheid en mensenrechten in hun land. Met nieuwe ideeën en frisse energie.

Voor wie is het?
Iedere mensenrechtenverdediger die baat heeft bij rest, reflection & recharging is welkom in het gastverblijf van Defenders in Dordrecht. Concreet gaat het om moedige mensen die individueel of in groepsverband opstaan tegen schendingen van mensenrechten. Denk aan
een onderzoeksjournalist die corruptie in de gezondheidszorg blootlegt, de voorzitter van een gemeenschap die opkomt voor het recht op levensonderhoud van zijn dorpsgenoten, een student die marteling door de lokale politie documenteert of een advocaat die opkomt voor LHBT.

Waarom is steun aan mensenrechtenactivisten belangrijk? Arjan van der Waal: “Wij leven in een vrije samenleving waar mensenrechten in de grondwet zijn verankerd en gerespecteerd worden. Dat is een heel groot goed waar wij elke dag van kunnen genieten en dat we nooit en te nimmer voor lief mogen nemen. Ook voor onze vrijheid in Nederland is het belangrijk dat mensen in steeds grotere delen van de wereld in vrijheid en met respect voor hun rechten als mens kunnen leven. Daar zetten we ons met Defenders in Dordrecht voor in.”

Over Defenders in Dordrecht
Defenders in Dordrecht is in 2014 opgericht door inwoners uit Dordrecht. In 2016 heeft Defenders in Dordrecht haar eerste gast mogen verwelkomen, Lertsak Kumkongsak, een milieu- en mensenrechtenactivist uit Thailand. Defenders in Dordrecht werkt samen met vergelijkbare initiatieven in binnen- en buitenland en maakt deel uit van het European Temporary Relocation Platform. Het initiatief sluit bovendien aan bij het Nederlandse mensenrechtenbeleid, waarin de ondersteuning an mensenrechtenverdedigers prioriteit heeft: ‘Nederland zet zich in voor de fysieke veiligheid en vrijwaring van intimidatie van mensenrechtenverdedigers.’

Het nieuwe gastenverblijf is een onderkomen dat onverhuurbaar is en nu een belangrijke maatschappelijke bestemming krijgt. Defenders in Dordrecht voorziet enkel in situaties waarin de mensenrechtenverdediger haar of zijn land voor kortere tijd kan verlaten en weer terug kan keren. Een korte periode van ‘rest, reflection & recharging’ zorgt ervoor dat zij
hun strijd voor vrijheid en mensenrechten weer voortzetten met nieuwe ideeën en frisse energie. In januari haalde Defenders in Dordrecht nog de internationale fotoexpositie For Those Who Died Trying naar Dordrecht.

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.