Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Ondersteuning mantelzorgers wordt uitgebreid

Ondersteuning Dordtse mantelzorger wordt uitgebreid.

Logeervoorzieningen, ondersteuning aan huis en de mogelijkheid om een paar dagen weg te gaan. Maar ook een vergoeding van de parkeerkosten en vanaf 2020 een gratis Dordtpas met een tegoed van €60,-. Met deze maatregelen wil het college van B&W de mantelzorgers in de stad nog beter ondersteunen, ontlasten en waarderen. Dit staat in het Raadsvoorstel voor de ondersteuning van mantelzorgers 2019-2022.

Om deze extra voorzieningen te bekostigen, trekt het college €150.000 extra uit en wordt de hoogte van de mantelzorgwaardering in 2019 aangepast. Deze gaat van €200 naar €100. Vanaf 2020 gaat de waardering over in de Dordtpas.

Trots Wethouder Zorg Peter Heijkoop: “We zijn trots op onze mantelzorgers. We realiseren ons hoe belangrijk zij zijn voor onze samenleving. Dag in dag uit leiden mantelzorgers, jong en oud, een leven dat in het teken staat van de zorg voor hun naasten. Mantelzorgers vinden dit vaak vanzelfsprekend. Dit neemt niet weg dat zorgen voor een ander ook zwaar kan zijn. Daarom is het zo belangrijk dat wij als gemeente hen waar mogelijk ontlasten, ondersteunen en waarderen. We hopen dat deze nieuwe maatregelen daaraan bijdragen.” Wettelijke taak Sinds 2015 is het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers een wettelijke taak voor gemeenten. In de afgelopen jaren heeft de gemeente in samenwerking met MEE Plus Dordrecht een uitgebreid en divers ondersteuningsaanbod opgezet. Steeds meer mantelzorgers maken gebruik van dit aanbod. Door de contacten met de Dordtse mantelzorgers hebben gemeente en MEE Plus beter inzicht gekregen in de ondersteuningsbehoeften. Mede op basis hiervan heeft de gemeente het beleid aangepast.

 

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.