Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Oriëntatie op bestuurlijke samenwerking Stichting OPOD en SKOBA

De schoolbesturen voor primair onderwijs ‘Stichting OPOD’ (Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht) en ‘SKOBA’ (Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink) hebben de intentie uitgesproken een onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid en de gevolgen van een bestuurlijke samenwerking. OPOD en SKOBA zijn samen verantwoordelijk voor het basisonderwijs op ​18 b​asisscholen in Dordrecht en 3 scholen in omliggende gemeenten. Er is geen (financiële) noodzaak voor een samenwerkin​g. De identiteit van beide stichtingen blijft behouden. Elkaar willen versterken op onderwijsinhoud​ is het voornaamste argument om de mogelijkheden voor een bestuurlijke samenwerking te onderzoeken.

Waar katholiek en openbaar onderwijs niet de meest vanzelfsprekende combinatie is, kennen de twee stichtingen zeker raakvlakken; Beide stichtingen zijn ambitieus en toekomstgericht. Zij vinden elkaar in een aantal sterk gedeelde waarden. Vooral in de kwetsbare wijken waarin OPOD en SKOBA onderwijs verzorgen, is het leren samenleven, de ontmoeting tussen kinderen van verschillende achtergronden, een kerntaak van de school. OPOD en SKOBA kennen vergelijkbare strategische thema’s: uitstekend -, modern – en betekenisvol onderwijs, professionals die het verschil maken, het benutten van talenten op alle niveaus en een sterke verbinding met de omgeving. Ook in de besturingsfilosofie van beide bestuurders ziet men veel gemeenschappelijke kenmerken.

Dit betekent dat in een eerste fase, onderzoek uitgevoerd zal worden naar de verschillen en knelpunten, belemmeringen en oplossingen op met name de onderwijsinhoud. Het streven is in juni 2019, n.a.v. een helde​r rapport, een besluit te nemen over een verdere verdiepingsslag op een eventuele bestuurlijke samenwerking tussen stichting OPOD en SKOBA

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.