Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Persbericht: SPUI93 stopt na 41 jaar als platform voor vrijwillige inzet

SPUI93 sluit per 31 maart 2021 haar deuren. Dit is in de Algemene Ledenvergadering besloten op 18 december jongstleden. Na 41 jaar ondersteuning van vrijwilligersorganisaties en initiatieven met belang voor de samenleving, buurt of bewoners houdt SPUI93 op te bestaan. Reden hiervoor is dat de financiële middelen niet meer toereikend zijn. De Vrijwilligerspas en Drechtmatcht.nl zullen worden overgenomen door Stichting De Buitenwacht.

SPUI93 werd op 16 november 1979 opgericht onder de naam SSKW: Samenwerkingsverband Sociaal Kultureel Werk. Twee gemeenteambtenaren, Tonny Klarenaar en Tineke Zijlstra,  zagen dat er behoefte was aan praktische hulp bij het opzetten en functioneren van vrijwilligersorganisaties en begonnen het SSKW als drukkerij en verhuur voor verenigingen, stichtingen, scholen en andere non-profit instellingen in Dordrecht. SSKW was toentertijd gevestigd aan het Hof 10.

SSKW werd gesubsidieerd door de Gemeente Dordrecht. De organisatie met de drukkerij werd door de jaren heen steeds groter. In 1996 kocht de vereniging daarom het pand aan de Spuiweg, dat op vrijdag 4 juli 1997 na maanden van verbouwing werd geopend. Naast een drukkerij en verhuurorganisatie werd het een steunorganisatie voor vrijwilligerswerk, die steeds meer diensten ging aanbieden. Zo werd in 2004 de Vrijwilligerspas in het leven geroepen, die tot op heden nog steeds een groot succes is. Ook werden er voorlichtingen en trainingen verzorgd, samenwerkingsverbanden aangegaan, netwerkbijeenkomsten georganiseerd en ondersteuning geboden.

Om de efficiëntie te vergroten en dubbele werkzaamheden te vermijden gingen in 2013 de twee grootste steunorganisaties voor vrijwilligerswerk in de Drechtsteden samenwerken. SSKW en MEE werden per september 2013 samen het Vrijwilligershuis Drechtsteden. Deze samenwerking leverde geen verbetering op voor de dienstverlening aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Op 30 juni 2019 stopte het Vrijwilligershuis Drechtsteden en werd SSKW omgedoopt tot SPUI93 platform voor vrijwillige inzet, dat weer zelfstandig verder ging. In dat jaar werd ook de digitale vacaturebank Drechtmatcht geopend.

In 2019 besloot de Gemeente Dordrecht, na jarenlang haar waardering uit te spreken voor het werk van SSKW/SPUI93, om haar subsidie in te trekken en aan INZET078 te gunnen. SPUI93 heeft daarna ingezet op het verhogen van inkomsten uit aanvullende (betaalde) opdrachten, maar dit heeft niet tot het beoogde resultaat geleid. SPUI93 werd hierdoor afhankelijk van contributies, betaalde opdrachten, fondsen en donaties. Echter, dit is niet toereikend voor het voortbestaan van de vereniging. Daarom is besloten de vereniging per 31 maart op te heffen.

De Vrijwilligerspas en Drechtmatcht.nl zullen, in ieder geval voorlopig, blijven bestaan. Stichting De Buitenwacht zal de coördinatie hiervan overnemen. De Vrijwilligerspas is een kortingspas die jaarlijks wordt uitgereikt aan meer dan 7000 vrijwilligers uit de regio. Hiermee ontvangen zij korting bij meer dan 140 lokale ondernemers. De aanschaf van deze pas, die slechts €2,50 bedraagt, wordt gedaan door vrijwilligersorganisaties die deze pas schenken aan hun vrijwilligers als blijk van waardering.
Drechtmatcht is een vacaturewebsite met de focus op vrijwillige functies in de regio Drechtsteden. Stichting De Buitenwacht zal ook deze vanaf april gaan beheren. Alle andere diensten van SPUI93 worden afgerond met de betrokken partijen.

In de afgelopen jaren heeft SPUI93 veel betekend voor de maatschappij. Talloze bestuursleden, vrijwilligers en medewerkers hebben zich ingezet om vrijwilligersorganisaties en initiatieven in Dordrecht en de regio Drechtsteden te ondersteunen. SPUI93 dankt via deze weg alle leden, klanten,
(oud-)bestuursleden en andere betrokkenen voor alle jaren inzet en vertrouwen.

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.