Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Pilot verbetering bereikbaarheid Krabbepolder en zeehaven met openbaar vervoer

13 februari start er tijdens de spits een proef met een nieuwe buslijn tussen station Dordrecht en het bedrijventerrein Krabbepolder in het zeehavengebied Dordrecht Inland Seaport. De overheid en het bedrijfsleven hebben de handen in een geslagen om deze pilot mogelijk te maken. Deze pilot is het tweede project van Samen Bereikbaar Drechtsteden: een zakelijk platform op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en bereikbaarheid.

De nieuwe lijn 6 rijdt tijdens de spits (6.00-9.00 uur en 16.00-18.30 uur) elk half uur met een 8-persoonsbus tussen het centraal station en rijdt een lus op Krabbepolder. Hiermee wordt de bereikbaarheid met openbaar vervoer van dit gebied op de Westelijke Dordtse Oever verder verbeterd.
Met de komst van de nieuwe lijn 6 komt er een einde aan de vaak lange loopafstanden vanaf de huidige halte aan de Wieldrechtse Zeedijk. De OV-reizigers zijn hiermee ongeveer een kwartier sneller op hun werk. Hans Tanis portefeuillehouder van het Drechtstedenbestuur en ambassadeur van het Platform Samen Bereikbaar: “Met deze pilot laten we samen zien dat we de bereikbaarheid willen en kunnen verbeteren. Het is een prachtig voorbeeld van het organiseren van alternatieven waarmee gedragsverandering wordt gestimuleerd.”

Naar verwachting wordt de pilot bij succes voortgezet in 2018. Hierover besluiten de betrokken partijen medio 2017. Bij gebleken succes van de pilot wordt ook medio 2017 het verbeteren van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer van het bedrijventerrein Dordtse Kil III nader onderzocht.

De pilot is een initiatief van Provincie Zuid-Holland, Platform Samen Bereikbaar Drechtsteden, Havenbedrijf Rotterdam, de BIZ Krabbepolder-Zeehaven, parkmanagement ParkTrust, gemeente Dordrecht en vervoerder Arriva. De provincie Zuid-Holland financiert de pilot grotendeels, waarvoor Provinciale Staten middelen ter beschikking hebben gesteld in 2016 met als doel om knelpunten in het
openbaar vervoer op te lossen. Het Havenbedrijf Rotterdam, de bedrijven van Krabbepolder, ParkTrust, Arriva en de Verkeersonderneming Rotterdam stellen ook een financiële bijdrage beschikbaar voor de pilot.

Dit initiatief geeft invulling aan een grote wens van de gemeente en de bedrijven op de Westelijke Dordtse Oever om de bereikbaarheid van het bedrijvengebied met het openbaar vervoer te verbeteren.

Samen bereikbaarheid

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.