Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Samen schulden tegengaan in Dordrecht: uitbreiding project Vroeg Eropaf

In maart 2019 zijn de gemeente Dordrecht en Trivire gestart met het project Vroeg Eropaf in de wijken Wielwijk, Crabbehof en Krispijn in Dordrecht. Het project dat mensen met een beginnende betalingsachterstand hulp biedt, wordt nu uitgebreid. Vanaf februari worden niet alleen de gegevens over betalingsachterstanden van de huur, maar ook die van de zorgverzekering en het waterbedrijf gemeld. Om de gegevensuitwisseling tussen de verschillende partijen mogelijk te maken, ondertekenen Trivire, Zilveren Kruis, Coöperatie VGZ, Evides Waterbedrijf, de Sociale Dienst Drechtsteden en de gemeente Dordrecht een overeenkomst.

Peter Heijkoop: “Inwoners melden zich door schaamte vaak laat bij de schuldhulpverlening. Meestal zijn de schulden dan al flink opgelopen. Wanneer de woningcorporatie, zorgverzekeraar of het drinkwaterbedrijf in een vroeg stadium signaleert dat een inwoner een betalingsachterstand heeft op huur, water of zorg, kan de gemeente tijdig hulp aanbieden waardoor veel problemen en kosten voorkomen kunnen worden.”

Voorbereiding op wetswijziging
Met de ondertekening van de overeenkomst spreken de partijen af dat zij, binnen de privacyregels, gegevens over betalingsachterstanden met de gemeente uitwisselen. Hiermee sorteren ze voor op de aanpassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) die zoals het er nu uitziet in 2021 wordt aangepast om het voor gemeenten makkelijker te maken om inwoners met schulden sneller te helpen.

Het project Vroeg Eropaf is onderdeel van het programma ‘Samen tegen Armoede’ dat de gemeente samen met maatschappelijke partners in de stad heeft opgesteld om armoede en schulden te bestrijden.

 

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.