Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Samenwerken aan kansrijke start voor ieder kind

Dordrecht is één van de koplopers van het landelijke actieprogramma ‘Kansrijke Start’.  Net als Amsterdam, Rotterdam en Tilburg is in Dordrecht een lokale coalitie gestart met als doel integrale ondersteuning en begeleiding te bieden in de eerste 1.000 dagen van kinderen in kwetsbare situaties. Onderdeel van dat programma is het project Nu Niet Zwanger, waarbij kwetsbare (potentiële) ouders ondersteund worden om regie te nemen over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.

 

Diverse organisaties die een rol spelen rond de geboorte en eerste levensjaren van kinderen hebben de handen ineen geslagen. Dat zijn onder meer kinderartsen en gynaecologen, verloskundigen, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, sociaal wijkteam, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ, zorgaanbieders en de gemeente. Ze onderzoeken wat goed gaat en wat beter kan in de samenwerking en maken afspraken met elkaar, bijvoorbeeld over het verbeteren van de voorlichting over anticonceptie en een gezonde zwangerschap bij (kwetsbare) ouders.
Deze samenwerking heeft als ambitie om te investeren in de beste start voor ieder kind in Dordrecht, zodat kinderen gezonder geboren worden en gezondheidsverschillen verkleind worden. Ongeacht waar iemands wieg staat. Die start begint al voor de conceptie, en duurt voort tijdens de zwangerschap, bij de geboorte en daarna.Nu Niet Zwanger
Onderdeel van Kansrijke Start is het programma Nu Niet Zwanger. Dit ondersteunt kwetsbare (potentiële) ouders de regie te nemen over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Dit programma is breed gedragen onder de samenwerkingspartners en wordt tegelijkertijd in de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht opgezet.
Het programma Nu Niet Zwanger richt zich op kwetsbare (potentiële) ouders waarbij het vanwege hun complexe situatie (zeer) problematisch is wanneer zij in deze fase van hun leven, vaak ongepland en ongewenst, zwanger worden. Denk aan ernstige psychiatrische problematiek, verslaving, dakloosheid, loverboyproblematiek etc. Het gaat om mensen die in deze fase van hun leven hun toekomstige kind geen veilige en gezonde leefomgeving kunnen bieden en waarbij zorgen zijn dat hun bestaande problemen verder zullen toenemen bij het krijgen van een kind.

Proactief en persoonlijk
Nu Niet Zwanger zet in op intensieve begeleiding, op volledig vrijwillige basis, met een proactieve persoonlijke benadering. Zorgverleners gaan het gesprek met (potentiële) ouders aan en kijken naar hun vragen, behoeften, barrières en mogelijkheden om zo een basis te leggen voor een stabiele toekomst. De regie ligt bij de (potentiële) ouder(s). De gesprekken helpen hen een overwogen keuze te maken, voor hunzelf en hun (toekomstige) kind.

Structureel
Bij zorgpartners worden (minimaal) twee aandachtsfunctionarissen opgeleid die als inhoudsdeskundige en aanspreekpunt fungeren voor dit programma binnen hun organisatie en hun collega-professionals begeleiden en trainen. De betrokken partijen zullen de methodiek structureel in de werkzaamheden toepassen. Het moet in praktijk dus niet uitmaken bij welke instantie iemand binnenkomt.

Voorkomen van persoonlijk leed
In Tilburg en Rotterdam loopt Nu Niet Zwanger al meerdere jaren. In beide steden besloot meer dan 80% van de kwetsbare (potentiële) ouders – veelal vrouwen – hun (eventuele) kinderwens vrijwillig uit te stellen. De kwaliteit van leven van de betrokken (potentiële) ouders en hun familie verbetert; het voorkomt veel persoonlijk leed.

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.