Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Statushouders in Drechtsteden krijgen extra hulp naar werk

Statushouders in de Drechtsteden krijgen extra hulp van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) om zo snel mogelijk aan het werk te kunnen. Dat heeft het Drechtstedenbestuur in december 2016 besloten. Met het project Impuls Statushouders willen de Drechtsteden zorgen voor een snellere inburgering van statushouders en een hogere uitstroom naar betaald werk.

Op dit moment wonen 650 vluchtelingen met een verblijfstatus in de Drechtsteden die een uitkering ontvangen. Deze statushouders worden vanuit de gemeenten
ondersteund bij hun maatschappelijke inburgering. De SDD helpt hen met een beroepsgerichte opleiding, taalscholing en het vinden van werk.

“De gebruikelijke aanpak van de SDD om mensen aan werk te helpen werkt niet bij de statushouders; er zijn te veel obstakels om aan het werk te komen”, zegt portefeuillehouder Peter Heijkoop. “Daarom zetten we nu al tijdens de inburgering in op taal, opleiding en werkervaring. Hiermee versnellen we het proces van inburgering en zorgen we ervoor dat deze groep zo snel mogelijk aan het werk kan. Het spreken van de taal en een betaalde baan zijn heel belangrijk om een zelfstandig leven op te bouwen in onze samenleving.”

De SDD is deze aanpak gestart in de zomer van 2016 als pilot. Sindsdien hebben 25 statushouders een betaalde baan gevonden.

Taaloefenplekken
De SDD zorgt dat statushouders al tijdens hun inburgering werkervaring op kunnen doen via onder andere taaloefenplekken, stages en vrijwilligerswerk. Een medewerker van de SDD maakt voor elke statushouder een plan van aanpak. Dat bouwt zo mogelijk voort op de werkervaring en opleiding die statushouders al in het land van herkomst hebben opgedaan.

Zwak
Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat de sociaaleconomische positie van veel vluchtelingen zwak is. In Nederland is na 10 jaar inburgering 50% van de Somaliërs uitkeringsafhankelijk, 40% van de Irakezen, 30% van de Afghanen en 30% van de Iraniërs. Uit het onderzoek blijkt dat maar één derde van de vluchtelingen die vanaf 1995 naar Nederland is gekomen een betaalde baan heeft.

image001

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.