Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Subsidie voor Dordwijkzone als natuurlijke klimaatbuffer

De gemeente Dordrecht krijgt van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een rijksbijdrage van € 1.165.000 voor de inrichting van de Dordwijkzone als natuurlijke klimaatbuffer.

Dat maakte het ministerie vandaag bekend. De Dordwijkzone is het gebied met parken en sportparken tussen het Wantij in het noorden en de Nieuwe Dordtse Biesbosch in het zuiden, met als kern het landgoed Dordwijk. Het gebied speelt een grote rol als ecologische verbindingszone tussen stad en buitengebied. Bovendien biedt het kansen om de kwaliteit van de omgeving te verhogen op het vlak van gezondheid, bereikbaarheid, klimaatadaptatie en recreatie/sport.

De gemeente, inwoners en partijen herkennen al langere tijd de mogelijkheden van het gebied. Er leven al diverse initiatieven, bijvoorbeeld om het sportpark Reeweg gedeeltelijk open te stellen.

De gemeente Dordrecht investeert al in de ontwikkeling, samen met Waterschap Hollandse Delta en de Provincie Zuid-Holland. De rijksbijdrage is een welkome aanvulling om de volgende fase versneld in te gaan en de plannen uit te voeren. Het gaat om drie deelprojecten verspreid over de Dordwijkzone.

Sportpark Reeweg
In het noordelijk deel van de klimaatbuffer bevindt zich sportpark Reeweg. Hier komt een wijkpark voor de Vogelbuurt. In de buurt is er weinig openbaar groen. Hierdoor komt er veel hittestress voor. Een wijkpark kan soelaas bieden. De ruimte hiervoor ontstaat door een bestaand sportveld te draaien. Er komt klimaatbestendig kunstgras op. Zo kunnen sporters het veld intensiever gebruiken. Vanuit de Vogelbuurt komt er een groene, schaduwrijke route. We planten bomen en corporatiewoningen krijgen groene gevels.

Biodiversiteit
Het middengedeelte van de klimaatbuffer, met onder andere het Overkamppark, heeft het meest natuurlijke karakter. Er staan veel bomen en zo werkt dit gebied bij een hittegolf als de airco van de stad. Hier willen we met diverse maatregelen de biodiversiteit vergroten.

Waterkraan
De wijken Sterrenburg en Dubbeldam liggen in het zuiden van de Dordwijkzone. Hier is sprake van onvoldoende doorstroom en uitstroom van oppervlaktewater. In combinatie met warmere zomers en intensieve neerslag staat de waterkwaliteit hier onder druk. En het is een kwetsbaar gebied voor wateroverlast. We willen de waterkwaliteit verbeteren door water in te laten vanuit de Nieuwe Dordtse Biesbosch en dit door te laten stromen. Hiervoor willen we in de Zeedijk een duiker aanleggen. In de bestaande duiker in de Schenkeldijk komt juist een afsluiter. Bij hevige neerslag kan deze afsluiter dienen als versnelde afvoer voor Sterrenburg naar de Dordwijkzone en gemaal Staring. Dit project noemen we ‘Waterkraan’.

De betrokken partners bij ‘Stadspark Dordwijk als natuurlijke klimaatbuffer’ zijn: Waterschap Hollandse Delta, Provincie Zuid Holland, Staatsbosbeheer, GGD ZHZ, Woonbron, Vogelnest, Sportraad, Wellant College, Stichting ARK Natuurontwikkeling en EcoShape.

Enthousiast
Wethouder Marco Stam is enthousiast over de plannen. “In de Dordwijkzone komt een aantal doelen bij elkaar: We kunnen de (sport)parken nog meer benutten voor recreatie. Tegelijkertijd nemen we maatregelen om ons aan te passen aan de klimaatverandering. Deze groene zone wordt alleen maar belangrijker nu we meer in de bestaande stad willen bouwen. Het is mooi dat ook het Rijk bijdraagt aan deze plannen.”

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.