Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Veel aanvragen voor subsidie Dordrecht 800 jaar stad

Dordtse verenigingen en stichtingen hebben al 34 plannen ingediend voor de viering van Dordrecht 800 jaar stad. Ze vragen in totaal voor bijna €1 miljoen subsidie aan. De aanvragen worden beoordeeld door een commissie. Uiteindelijk beslist het college van burgemeester en wethouders welke aanvragers subsidie krijgen.

Dordrecht viert in 2020 dat de stad 800 jaar stadsrechten heeft. In dat kader kunnen initiatiefnemers en organisaties subsidie aanvragen voor activiteiten in het feestjaar. De activiteiten moeten gericht zijn op samenwerking en saamhorigheid. Het thema van Dordrecht 800 is: wat maakt Dordrecht zo bijzonder. In totaal stelt de gemeente €600.000 beschikbaar.

Commissie
Er zijn drie termijnen voor subsidie-aanvragen. De eerste was tot 1 oktober, de tweede is tot 1 december, de derde tot 1 maart. Het college van burgemeester en wethouders heeft een commissie ingesteld om te adviseren over de subsidieaanvragen voor Dordrecht 800 jaar stad. De commissie telt 5 leden: oud-wethouder Rinette Reynvaan-Janssen, Josephine Eestermans van stedelijke initiatieven, Jacquie Rozendaal van het project ‘Samen maken wij de stad’, sportraadslid John Streng en directeur Gerben Baaij van Dordrecht Marketing.

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.