Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Vernieuwend aanbod SPUI93

SPUI93 (voorheen SSKW) heeft ingeschreven op de subsidieaanvraag Vrijwillige Inzet Dordrecht 2019-2022 met een innovatief aanbod. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Vrijwillige Inzet Award in samenwerking met het bedrijfsleven, onderzoek met de monitor Vrijwillige Inzet, pop-up helpdesks in de wijken en SPUI matcht, een tool voor maatwerkverbindingen tussen vrijwilligers en organisaties. Om dit te bereiken is samenwerking met anderen van groot belang. Drie belangrijke kernpartners zijn De Buitenwacht, Pameijer en DOOR. ‘Samen maken we de stad.’

Voorzitter Ismail Bozkir is trots op het aanbod. ‘Meer dan voorheen willen we zijn waar de mensen zijn, op plekken als de Buitenwacht, DOOR, de bibliotheek en de wijkcentra. We halen op bij organisaties waar ze behoefte aan hebben als het gaat om vrijwillige inzet en brengen onze kennis, trainingen, bijeenkomsten en waarderingsmomenten. We gaan regelmatig pop-up bijeenkomsten in de wijken organiseren en doen onderzoek. Dit doen we onder andere met de monitor Vrijwillige Inzet en met de oprichting van een klankbordgroep. Met de resultaten uit het onderzoek kunnen we inspelen op vragen die leven en eventueel ons aanbod bijstellen.’

Maatwerk vrijwillige inzet
Ook coördinator Fokje Bosma ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. ‘SPUI93 is een kenniscentrum voor organisaties waar vrijwilligers werken, voor burgerinitiatieven, vrijwilligers, ondernemers, ambtenaren en gemeenten. We bewegen door de stad, ontmoeten en verbinden mensen en initiatieven. We zijn wegwijzers en kennisverzamelaars; samenwerkers en pro-actieve mogelijkmakers. Door onze vele contacten en samenwerkingen weten we wat er speelt in de stad en weten mensen ons te vinden. We hebben ons aanbod vernieuwd, maar met behoud van de betrouwbaarheid, lage drempel, kennis en ervaring en gedrevenheid van de medewerkers. Het verbinden en versterken van organisaties en mensen die zich vrijwillig willen inzetten, geven we gerichte aandacht op maat.’

Meer informatie
SPUI93 is te vinden aan de Spuiweg 93 in Dordrecht. Langskomen kan altijd of bel of mail voor meer informatie naar 078-6137029 of contact@spui93.nl

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.