Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Vincent van Gogh

 

Dordrecht heeft Vincent van Gogh beïnvloed, Vincent van Gogh beïnvloedt Dordrecht tot op vandaag. Predikanten van de Wilhelminakerk en de Grote Kerk in Dordrecht onderstrepen dat met verschillende activiteiten.

Toen Vincent van Gogh, 140 jaar geleden, in Dordrecht verbleef dacht hij na over zijn toekomst. Hij wilde, in het voetspoor van zijn vader, predikant worden. “…een zaaier des woords, zoals ik hoop te worden…” schreef Vincent in 1887. Zijn brieven uit de vier maanden in Dordrecht zijn te lezen als schildering van een innerlijk proces. Vanuit de Grote Kerk en de Wilhelminakerk worden in samenwerking een lezing en speciale kerkdiensten georganiseerd die zicht geven op de innerlijke weg van Vincent van Gogh.

Lezing

Op woensdag 25 januari 2017 houdt prof.dr. Anton Wessels een lezing over Vincent van Gogh is als schilder ‘Evangelist’ gebleven. De avond vindt plaats in de Wilhelminakerk, Blekersdijk 41 in Dordrecht en de aanvang is 20.00 uur (deur is open vanaf 19.30 uur). De toegang is vrij; na afloop is er een collecte ter bestrijding van de kosten.

Zaaien

Vincent van Gogh is wereldberoemd, maar lang niet iedereen weet dat hij enkele jaren evangelist is geweest. Bij zijn keuze voor dit werk spelen ook zijn maanden in Dordrecht een rol. Later koos Vincent er voor om zijn roeping als schilder te volgen. Dat lijkt slechts een keuze voor een andere vorm geweest. Ook in zijn schilderijen zaait hij van het Woord en speelt de komst van het licht een centrale rol.

Bij de lezing worden ook beelden getoond van werk en leven van Van Gogh.

Wessels

Anton Wessels is emeritus hoogleraar godsdienstwetenschap van de Vrije Universiteit in Amsterdam, gespecialiseerd op het terrein van de verhouding van culturen, ook niet-westerse. Daarnaast heeft hij naam gemaakt op het onderzoeksterrein van de relatie christendom en islam. Hij publiceerde over de schilders Marc Chagall en Vincent van Gogh. Hij schreef over Van  Gogh onder meer: Het Evangelie volgens Vincent van Gogh (Kampen, 2009) en ‘Een soort bijbel’- Vincent van Gogh als evangelist (Baarn, 1990). Ook werkte hij mee aan de tv-serie ‘God in de lage landen’ met een bijdrage over het leven van Vincent van Gogh.

Ilse Bevelander

De avond wordt muzikaal gesierd door zang van Ilse Bevelander. Zij is professioneel zangeres en zingt deze avond twee bijdragen: het lied ‘Vincent’ van Don McLean (met de beroemde eerste regel ‘Starry, starry night’) en daarnaast een van haar eigen liedjes in verbinding met deze avond. In november 2016 vond een zeer succesvolle try-out van haar eigen- liedjesprogramma ‘Wat ik eigenlijk wil zeggen’ plaats in de Trinitatiskapel in Dordrecht. Zie voor meer informatie op www.ilsebevelander.nl

Kerkdiensten rond Vincent

Op zondag 22 januari vindt een speciale Vincent van Gogh-kerkdienst plaats in de Wilhelminakerk (Blekersdijk 41 in Dordrecht), aanvang 10.00 uur. Voorganger in deze dienst is ds. Michiel de Zeeuw, die in Vincent een soort collega herkent, een boodschapper van het licht.

In deze dienst, ondersteund door beelden van het werk van Van Gogh, is er vooral aandacht voor hoe Vincent vanuit Engeland in Dordrecht aankwam. Welke recente ervaringen en gedachten hielden hem bezig? We zingen in deze dienst enkele van de liederen die Vincent in deze periode na aan het hart lagen.

Op zondag 23 april vindt een speciale Vincent van Gogh-kerkdienst plaats in de Grote Kerk te Dordrecht, aanvang 10.30 uur. Voorganger in deze dienst is ds. Paul Wansink, die als predikant van de Grote Kerk speciaal aandacht geeft aan wat Vincent tijdens diens bezoeken aan deze kerk heeft ervaren.

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.