Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Winnaars Dordtse Vrijwillligersprijs 2019

Op zaterdag 7 december 2019 heeft wethouder Peter Heijkoop de Dordtse vrijwilligersprijzen uitgereikt in het Theatercafé van Kunstmin. De eerste prijs is gewonnen door speeltuinvereniging Oosterkwartier, de tweede prijs door Moeders Informeren Moeders en de derde prijs ging naar de Unie Van Vrijwilligers met het project zwemmen met gehandicapten. Naast de drie winnaars waren ook Vrij Kindertheater Dordrecht en Molen Kyck over den Dyck genomineerd. Zij kregen de aanmoedigingsprijs van € 250, -.

De jury benadrukte dat er eigenlijk geen sprake kan zijn van verliezers, alle vrijwilligersorganisaties verdienen waardering voor hun werk. Toch moest er een keuze gemaakt worden, en die viel op Speeltuinvereniging Oosterkwartier. De jury sprak lovend over hun brede betrokkenheid bij de wijk. Er worden niet alleen activiteiten voor de kinderen georganiseerd, maar voor de ouderen in de wijk is er aandacht. Ook biedt de speeltuinvereniging stageplaatsen voor jongeren van Speciaal Onderwijs De Stroom. Na een jaar van investeren in de speeltuin ontvingen de vrijwilligers daarom afgelopen zaterdag de eerste prijs.

De winnaars: een korte kennismaking
Speeltuinvereniging Oosterkwartier (1ste prijs)
Speeltuin Oosterkwartier is een groene en avontuurlijke speeltuin in de Vogelbuurt met uitdagende speeltoestellen. Kinderen kunnen zich in een veilige omgeving ontwikkelen. In de zomermaanden is ook een kinderzwembad geopend.
In de zomer zorgen 25 vrijwilligers voor het onderhoud, zodat er veilig gespeeld kan worden. In de wintermaanden is de speeltuin elke woensdag open en organiseert de activiteitencommissie veel extra activiteiten, onder andere voor ouderen in de wijk.
Behalve de eigen vrijwilligers zijn er ook jongeren van Speciaal Onderwijs De Stroom betrokken bij de speeltuin. Een groep leerlingen komt 1 ochtend per week stage lopen in het onderhoudsteam.
Meer informatie: www.oosterkwartierdordrecht.nl

Moeders Informeren Moeders (2de prijs)
Moeders Informeren Moeders (MIM) geeft opvoedingsondersteuning, gezondheidsvoorlichting en een steuntje in de rug aan moeders. Zij ondersteunen vooral moeders die net hun eerste kind hebben gekregen. MIM werkt met 35 vrijwilligers en bestaat dit jaar 25 jaar. Het doel van MIM is het zelfvertrouwen van moeders met een eerste kind te vergroten en het sociale netwerk te versterken. Zo zijn zij beter in staat om voor hun baby te zorgen, voelen ze zich gesteund en zijn ze minder afhankelijk van deskundigen voor de opvoeding en de verzorging van de baby. De vrijwilligers worden gekoppeld aan een moeder en gaan één keer in de twee á drie weken langs.
Meer informatie: www.careynjeugdengezin.nl/mim

De Unie Van Vrijwilligers, project zwemmen met gehandicapten (3de prijs)
De Unie Van Vrijwilligers zwemt al vele jaren vrijwel elke donderdagavond met 35 vrijwilligers en een groep gehandicapte zwemmers van circa 80 personen in het zwembad van Optisport. De zwemmers hebben een beperking: lichamelijk, verstandelijk, autistisch, zintuigelijk of meervoudig. Medewerkers van de reguliere zwemles van Optiesport Dordrecht verwijzen kinderen met een beperking zoals autisme of ADHD vaak naar de Unie van Vrijwilligers, omdat ze niet kunnen meekomen met deze reguliere zwemlessen.
Meer informatie: http://uvvnet.nl/dordrecht

Kijk voor meer informatie op www.dordrecht.nl

 

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.